Thông báo mời báo giá: Mua sắm khí Y tế năm 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Bệnh viện Nhi đồng thành Phố đang có kế hoạch thực hiện gói thầu: “Mua sắm khí Y tế năm 2022 – 2023”. Yêu cầu nội dung công việc tại Phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02, để Bệnh viện có cơ sở xây dự toán của gói thầu.

Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:
– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 028 2253 6688.
– Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo.

Bảng báo giá phải phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Stt Tên hàng hóa Xuất xứ Chất lượng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (Đã bao gồm thuế VAT) Thành tiền
Đvt: đồng
1 Oxy lỏng Sovigaz (hoặc tương đương) 99,60% Kg 336.000
2 Oxy khí (6m3/chai) Sovigaz (hoặc tương đương) 99,60% Chai 20
3 Oxy khí (≤1m3/chai) Sovigaz (hoặc tương đương) 99,60% Chai 2.520
4 CO2 khí Sovigaz (hoặc tương đương) 99,60% Kg 288
5 Khí NO Charsltone – Singapore hoặc tương đương Hàm lượng NO 1.000ppm Chai (10 lít áp xuất 137 bar) 10
Tổng cộng sau thuế