Thông báo mời báo giá: Văn phòng phẩm, dụng cụ, mực in năm 2022-2023

THÔNG BÁO

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có kế hoạch mua sắm Văn phòng phẩm, vật dụng; Mực in và Giấy in nhiệt năm 2022 (cụ thể)

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (Phụ lục 1).
Lưu ý: Hàng hóa tương đương phải đáp ứng và tương thích với yêu cầu của Bệnh viện.
Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:
– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 028 2253 6688.
– Thời gian nhận báo giá: 03 ngày, từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 28/6/2022.
Bảng báo giá phải phải đượ ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.
Trân trọng./.