Thông báo công khai đấu giá tài sản: Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

  1. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố; địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 22536688.
  2. Tài sản đấu giá: Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, Cụ thể như sau:

* Vị trí cho thuê:
Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, làm bãi giữ xe là khu đất trống Khoa khám Bệnh tiếp giáp với đường Kênh 10: 2.310 m2
* Tổng diện tích: 2.310 m2
* Thời hạn cho thuê: 24 tháng (02 năm).

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: tài sản của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, sử dụng vào mục đích cho thuê theo phương thức đấu giá.

  1. Giá khởi điểm:

– Bãi xe máy: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 35% ; Đơn vị 65%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)
– Bãi xe ô tô: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 45% ; Đơn vị 55%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố quyết định là: 2,5% tỷ lệ /01 tháng.

  1. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 5% tổng doanh thu bình quân tạm tính, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và Tài khoản: 0071 002 168 168 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Nộp tiền trong 03 ngày làm việc (giờ hành chính), trước thời điểm xét hồ sơ ngày 29/6/2022, trừ trường hợp thỏa thuận khác.
  2. Bán hồ sơ: từ ngày 13/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Lệ phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Phí này không hoàn lại cho nhà thầu.

  1. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản: xem tài sản tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện luật định, tự nguyện mua hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của pháp luật, đáp ứng các tiêu chí do Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố quy định.

Cá nhân, tổ chức mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 13/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (trong giờ hành chính) Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (điều kiện tham gia đấu giá và các tiêu chí tham gia đấu giá cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá và bản tiêu chí đính kèm).

  1. Tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá (công bố giá) tổ chức từ ngày 30/6/2022 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
  2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
  3. Liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh số điện thoại: (028) 22536688.

Thông báo này thay Thư mời tham gia đấu giá.