Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện

Thực hiện Kế hoạch số 1746/KH-BVNĐTP ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc tập huấn kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.     

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về lý thuyết an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra vào ngày 27, 31/12/2021 cho hơn 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động, nhân viên các đơn vị thuê ngoài đang làm việc tại Bệnh viện, với tỷ lệ tham dự 92%. Phổ biến về kiến thức chung về công tác phòng ngừa phòng cháy và chữa cháy, cách thoát nạn khi có sự số về cháy nổ xảy ra cũng như cách sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có tại Bệnh viện. 

Qua đó, giúp cho nhân viên Bệnh viện:

  • Hiểu rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, Luật phòng cháy và chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn PCCC, các biện pháp PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp; phương án kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện PCCC; thực hành phương án tại cơ sở, bảo vệ hiện trường trong vụ cháy…
  • Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về công tác PCCC, hướng dẫn các phương pháp, cách xử lý và thực tập tình huống cháy lan, cháy lớn, cách dập tắt đám cháy …
  • Hiểu những thông tin cơ bản về một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trong phạm vi cả nước và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây.
  • Nắm rõ công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
  • Biết cách sử dụng bình bột MFZ4, bình khí CO2 thực hiện dập tắt đám cháy nhỏ, thực hành triển khai lăng B, dùng nguồn nước vách tường dập tắt đám cháy.

Qua đó tập huấn kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố rút ra một số biện pháp nhằm làm tốt công tác phòng ngừa xảy ra cháy, nổ và yêu cầu toàn thể nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện thực hiện:  

– Quản lý, sắp xếp ngăn nắp, khoa học các kho lưu trữ hồ sơ, vật tư, thiết bị, phòng máy tính chủ, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn cháy nổ có thể xảy ra;

– Quản lý, kiểm tra việc sử dụng nguồn điện, tủ điện, ổ cắm điện, nguồn nhiệt nhằm đảm bảo an toàn về PCCC;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp tục duy trì công tác tự kiểm tra định kỳ tất cả khu vực tại Bệnh viện, giảm thiểu rủi ro cháy nổ cao, loại bỏ ngay các nguy cơ gây cháy. Khi phát hiện cháy, nổ thì phải xử lý và dập tắt ngay từ lúc phát sinh, không để xảy ra cháy lan. Bên cạnh đó, giao nhiệm vụ phòng Hành chính Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức nội dung và thực hành tập huấn định kỳ hàng tháng đối với nhân viên y tế, người lao động làm việc tại Bệnh viện.

Nhân viên Bệnh viện sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC sẵn có


Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố