Tại sao khi điều trị nội trú bệnh viện chỉ cho phép 01 thân nhân chăm sóc?

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo không gian yên tĩnh cho bệnh nhi nghỉ ngơi. Bệnh viện nhất quán chính sách 01 bệnh nhi 01 thân nhân chăm sóc. Nhân viên y tế, nhân viên đồng hành của Bệnh viện sẽ hỗ trợ cùng chăm sóc Bệnh nhi khi thân nhân có nhu cầu cần thiết.