Nếu đến lịch tiêm ngừa nhưng bệnh viện lại hết vaccine, trẻ tiêm ngừa trễ thì có ảnh hưởng gì không?

Việc tiêm chủng đúng lịch khuyến cáo sẽ giúp cho hiệu quả của vắc xin đạt mức tối đa. Tuy nhiên, nếu đến lịch tiêm ngừa mà bệnh viện hết vắc xin thì mũi tiêm trễ hơn so với lịch hẹn vẫn có tác dụng tạo được miễn dịch và bảo vệ bé. Ngày nay, ý thức tiêm chủng của cộng đồng ngày một nâng cao nên miễn dịch tạo được trong cộng đồng có thể bảo vệ bé tránh các tác nhân gây bệnh khi trẻ chưa được tiêm chủng.