Lớp tập huấn  “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật trên phần mềm his 2.0 năm 2023”

Nhằm cập nhật thường xuyên danh mục nhóm thuốc, vật tư y tế , hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng như hỗ trợ nhân viên phân biệt được nhóm thuốc, vật tư y tế , hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật khi nhập lên hệ thống phần mềm. Thực hành đúng các thao tác trong việc nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật trên phần mềm HIS 2.0 tránh xuất toán bảo hiểm y tế. Giải quyết được các vấn đề phát sinh khi thực hiện nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật.

  • Thời gian và hình thức tập huấn: 
  • Được chia thành 2 buổi vào Thứ ba, ngày 22/08/2023 và Thứ năm, ngày 24/08/2023
  • Hình thức tập huấn: học trực tiếp tại hội trường 4B – khu 8 tầng – BV Nhi đồng TP
  • Đối tượng và học viên:
  •  Tất cả 100% các Điều dưỡng trưởng khoa – Kỹ thuật viên trưởng, hành chánh thuốc, hành chánh khoa, điều dưỡng trưởng tua các khoa lâm sàng trong toàn bệnh viện.
BSCK2. Nguyễn Phước Chưởng - Trưởng phòng KHTH BV Nhi đồng TP giảng lý thuyết về bài “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật”
BSCK2. Nguyễn Phước Chưởng – Trưởng phòng KHTH BV Nhi đồng TP giảng lý thuyết về bài “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật”
Nguyễn Việt Sơn - Quyền ĐH phòng CNTT BV Nhi đồng TP Hướng dẫn thao tác về bài “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật”
Nguyễn Việt Sơn – Quyền ĐH phòng CNTT BV Nhi đồng TP Hướng dẫn thao tác về bài “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất trong và ngoài gói dịch vụ kỹ thuật”
Lượng giá kiến thức trước và sau khi tập huấn
Lượng giá kiến thức trước và sau khi tập huấn

Căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc “Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” và đáp lại “Khuyến cáo đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh” ngày 06/04/2023 của Sở y tế TP.HCM. Hơn 200 điều dưỡng và hành chánh khoa tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn nhập thuốc, vật tư y tế và hóa chất lên phần mềm HIS 2.0”. Lớp tập huấn nhằm góp phần cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh, tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực quản lý bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố