Lớp tập huấn chuyên đề Quy trình quản lý mẫu và trả kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Mục tiêu:

  • Bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện; tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp; đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng các công việc quản lý việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
  • Thực hiện chính xác việc nhập code CDS lên phần mềm Labconn, in code, dán code lên ống mẫu;
  • Thực hiện lấy mẫu đúng theo quy định hiện hành;
  • Hiểu rõ điều kiện chấp nhận mẫu tại khoa Vi Sinh. Đảm bảo việc bàn giao mẫu và danh sách đối tượng xét nghiệm chính xác theo quy trình đã được ban hành;
  • Biết cách xem kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 trên phần mềm Labcon và CDS.

Thời gian và hình thức :   

 

  • Thời gian: ngày 16, 18 tháng 2 năm 2022 được chia làm 2 lớp, đảm bảo 100% nhân viên tham dự, mỗi nhân viên tham dự một buổi huấn luyện.

+ Lớp 1: Chiều 13g – 15g ngày 16/02/2022, số lượng tối đa 300 học viên
+ Lớp 2: Chiều 13g – 15g ngày 18/02/2022, số lượng tối đa 300 học viên

  • Hình thức: học trực tuyến qua phần mềm Zoom

Đối tượng học viên: 

  • Tất cả các Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược sĩ (CĐ, TC) 
  • Nhân viên nhập liệu phòng KHTH 
  • Nhân viên hành chánh khoa

Phương pháp dạy học: Thuyết trình. 

Tài liệu giảng dạy: File PDF/Powerpoint do Bác sĩ, KTV khoa Vi sinh, CN phòng Công nghệ thông tin phụ trách.

Nội dung và khung chương trình lớp học. 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
16/02/2022 13g00 -13g15 Pre-test ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh

Trưởng phòng Điều dưỡng

13g15-14g00 Cập nhật hướng dẫn cấp code CDS và quản lý mẫu xét nghiệm Realtime RT PCR trên Lis. Kỹ sư. Hồ Huy Bình
Phòng Công nghệ thông tin
14g00 – 14g45 Qui trình lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2 CN. Võ Phúc Mỹ
KTV khoa Vi sinh
14g45-15g30 Qui trình đóng gói, bảo quản, vận chuyển, bảo quản và  nhận mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2 CN. Nguyễn Thị Thanh Hà
KTV khoa Vi sinh
15g30 – 15g45 Post-test ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng
18/02/2022   13g00 -13g15 Pre-test ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng
13g15-14g00 Cập nhật hướng dẫn cấp code CDS và quản lý mẫu xét nghiệm Realtime RT PCR trên Lis. Kỹ sư. Hồ Huy Bình
Phòng Công nghệ thông tin
14g00 – 14g45 Qui trình lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2 CN. Võ Phúc Mỹ
KTV khoa Vi sinh
14g45-15g30 Qui trình đóng gói, bảo quản, vận chuyển, bảo quản và  nhận mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2 CN. Nguyễn Thị Thanh Hà
KTV khoa Vi sinh
15g30 – 15g45 Post-test ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng

Một số hình ảnh lớp học:

Kỹ sư. Hồ Huy Bình hướng dẫn bài :”Cập nhật hướng dẫn cấp code CDS và quản lý mẫu xét nghiệm Realtime RT PCR trên Lis”
Kỹ sư. Hồ Huy Bình hướng dẫn bài :”Cập nhật hướng dẫn cấp code CDS và quản lý mẫu xét nghiệm Realtime RT PCR trên Lis”
Võ Phúc Mỹ hướng dẫn bài: “Qui trình lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2”
Võ Phúc Mỹ hướng dẫn bài: “Qui trình lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2”
Nguyễn Thị Thanh Hà hướng dẫn bài: “Qui trình đóng gói, bảo quản, vận chuyển, bảo quản và  nhận mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2”
Nguyễn Thị Thanh Hà hướng dẫn bài: “Qui trình đóng gói, bảo quản, vận chuyển, bảo quản và  nhận mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR SARS – CoV2”

Phòng Điều dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố