Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế

Thực hiện Kế hoạch số 2987/TTKSBT-SKMT-YTTH ngày 05/7/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố năm 2022.

Ngày 19/8/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bệnh viện nghiêm túc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 20/2021/BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch truyền thông, tập huấn về quản lý chất thải y tế và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Bệnh viện đạt 100/100 điểm của nội dung kiểm tra theo Kế hoạch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện tiếp tục duy trì công tác quản lý chất thải y tế theo quy định, đảm bảo tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa góp phần xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố