Kết quả chăm sóc cây xanh năm 2022 tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được xây dựng trên khu đất có diện tích 124.701,38 m2, trong đó diện tích mảng xanh là 32.010,67 m2.
Công trình được đầu tư hệ thống mảng xanh với khối lượng cụ thể như sau:
505 cây bóng mát loại 1 (cây cao <12m, đường kính thân cây <50 cm), gồm: Lim Xẹt, Giáng Hương, Trắc, Bàng Đài Loan, Sao Đen, Dầu Rái, Gõ Đỏ, Cẩm Lai, Tha La.
315 cây bóng mát loại 2 (cây cao <6m, đường kính thân cây <20 cm), gồm: Long Não, Cau đuôi chồn, Hoàng Nam, Tràm Liễu, Cẩm Lai.
100 cây cảnh trổ hoa: Phượng Vĩ, Ngọc Lan, Nguyệt Quế, Hồng Lộc, Ngâu.
Cây hoa phối kết: Trâm Ổi, Lài Tây, Phước Lộc Thọ, Mai chỉ thiên, Mười Giờ, Trang Mỹ Đỏ, Huệ Trắng, Huỳnh Anh, Đông Hầu Vàng, Bạch Trinh Biển, Chiều Tím, Huyết Dụ, Hoa giấy, Trang Thái Hồng, Ắc chó, Lá Trắng, Chuối Mỏ Két, Trang Thái Đỏ, Hồng Hạt, Lan Ý, Lan Chi, Huỳnh Liên, Dành Dành, Thủy Trúc, Bông Bụp, Kim Đồng Vàng, Huệ Hồng, Gừa, Trúc Cần Câu, Trầu Bà Vàng.
Cỏ nhung.

Hàng năm, Bệnh viện tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm để chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh theo quy trình cho từng chủng loại cây tại công trình.

Cây xanh mới trồng phát triển ổn định

Hàng Tha la ở Khu 5 di dời trồng sang Khu 13 do có nguy cơ mất an toàn, hiện tại phát triển bình thường

Hình ảnh trồng dặm, thay thế các bồn kiểng chết, kém phát triển

Cải tạo vườn thuốc nam thành vườn rau

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố