Kế hoạch: Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục  Quản lý khám chữa bệnh về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Kế hoạch số 11 /KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc Cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2020;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố triển khai Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020 với mục tiêu:

  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2018.
  • Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
  • Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng.

Các Khoa/ Phòng/ Đơn vị, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng được phân công phụ trách triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Kế hoạch số 11/KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bệnh viện.

Bệnh viện tiến hành thành lập 2 đoàn tự kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, Hội đồng Quản lý Chất Lượng Bệnh viện tổng hợp, phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá của khoa/phòng và Đoàn kiểm tra.

Công việc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, việc quan sát, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan, các hình ảnh thực tế. Các Phòng sẽ chuẩn bị số liệu kiểm tra đối chiếu khi tiến hành kiểm tra nhằm chủ động trong việc chấm điểm và ghi nhận những hạn chế để kịp thời bổ sung cho kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020.

Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá và nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến, hoàn thành và gửi báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về Sở Y tế trong tháng 7.

danh-gia-chat-luong-benh-vien

Thời gian thực hiện: tháng 6/2020

Đoàn kiểm tra Ngày Buổi Khoa/ Phòng
Tổ 1 Thứ 2 (15/06/2020) Chiều Khoa Hồi Sức Tim
Khoa Hồi Sức Ngoại
Thứ 4 (17/06/2020) Sáng Khoa Tim Mạch
Khoa Tai Mũi Họng
Chiều Khoa Ngoại Lồng Ngực – Tim Mạch
Khoa Ngoại Tổng Hợp
Thứ 6 (19/06/2020) Sáng Khoa Nội – Ngoại Thần Kinh
Đơn vị Điều Trị Trong Ngày
Chiều Khoa Phục Hồi Chức Năng
Khoa Nhiễm
Thứ 2 (22/06/2020) Chiều Khoa Răng Hàm Mặt
Đơn vị Phẩu Thuật Trong Ngày
Thứ 4 (24/06/2020) Sáng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Y Tế Cơ Quan
Phòng Tài Chính Kế Toán
Chiều Phòng Điều Dưỡng
Khoa Dược
Thứ 6 (26/06/2020) Sáng Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
Phòng Công Nghệ Thông Tin
Chiều Khoa Khám Bệnh
Phòng Công Tác Xã Hội
Đoàn kiểm tra Ngày Buổi Khoa/ Phòng
Tổ 2 Thứ 2 (15/06/2020) Chiều Khoa Mắt
Khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc
Thứ 4 (17/06/2020) Sáng Khoa Tiêu Hóa
Khoa Hô Hấp
Chiều Khoa Hồi Sức Sơ Sinh – Sơ Sinh
Khoa Ung Bướu Huyết Học
Thứ 6 (19/06/2020) Sáng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
Đơn vị Y Học Hạt Nhân
Khoa Dinh Dưỡng
Chiều Khoa Thận Nội Tiết
Khoa Nội Tổng Hợp
Thứ 2 (22/06/2020) Chiều Khoa Sức Khỏe Trẻ Em
Khoa Phẩu Thuật Gây Mê Hồi Sức
Thứ 4 (24/06/2020) Sáng Khoa Cấp Cứu
Phòng Hành Chánh Quản Trị
Chiều Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Phòng Chỉ Đạo Tuyến
Thứ 6 (26/06/2020) Sáng Khối Xét Nghiệm
Chiều Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố