Hoạt động quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế, nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

Bệnh viện ổn định hoạt động khi môi trường làm việc an toàn, nhân viên y tế yên tâm công tác và cống hiến, tạo ra năng suất cao.

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-BVNĐTP ngày 24/02/2022 về việc giám sát chất lượng môi trường năm 2022. Bệnh viện phối hợp cùng với chuyên gia đến từ Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện rà soát, đo đạt các yếu tố môi trường lao động:

  • Các chỉ tiêu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió);
  • Các chỉ tiêu vật lý: ánh sáng, tiếng ồn, phóng xạ;
  • Đánh giá chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my;
  • Các thành phần bụi hạt, bụi toàn phần;
  • Các chỉ tiêu hóa học: CO2, hơi khí Formaldehyde, Methanol, Ethanol, Xylen, Cl2, NH3.

Vào các ngày 04, 05/8/2022; Đoàn đo đạt hoàn thành công tác thu mẫu tạị hiện trường, bao gồm: 102 mẫu chỉ tiêu vi khí hậu, vật lý, bụi, tiếng ồn, 71 mẫu hơi hóa học và khí độc, 12 mẫu đánh giá tâm sinh lý lao động và Ec-gô-no-my. Đánh giá trên 90% mẫu đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường làm việc do Bộ Y tế ban hành. 

Một số hình ảnh hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện
Một số hình ảnh hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện

Ngoài ra, Bệnh viện đều tiến hành triển tự kiểm tra các yếu tố môi trường lao động định kỳ hàng quý; nhằm kiểm soát chặc chẽ, phát hiện sớm các yếu tố có hại tại nơi làm việc và áp dụng các giải pháp cải thiện kịp thời đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành./.

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố