Cứu sống hai trường hợp bệnh nhi viêm cơ tim cấp nặng nhờ kỹ thuật oxy hoá máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO) tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Trường hơp đầu tiên từ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre chuyển đến, H.M.T. nữ, 15 tuổi bị Viêm cơ tim cấp-sốc tim đã điều trị 2 ngày nhưng diễn tiến ngày càng nặng, không đáp ứng với vận mạch liều cao (dopamine, dobutamine, adrenaline) và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương gan thận do sốc kéo dài. Tình trạng lúc chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố em hôn mê, sốc sâu mạch nhẹ khó bắt, huyết áp tụt, chi, môi tím, thở qua nội khí quản bóp bóng. Em được nhanh chóng chuyển khoa Hồi sức tiến hành chạy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) phương thức V-A (tĩnh mạch – động mạch), tiếp tục hồi sức sốc với dịch truyền, vận mạch và điều chỉnh các rối loạn điện giải, thăng bằng kiềm toan. Sau 72 giờ, mạch và huyết áp bệnh nhi bắt đầu ổn định, chức năng tim cải thiện dần, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự thở tốt. Bệnh nhi được ngưng máy thở, rút nội khí quản, sau đó được ngưng máy ECMO, rút các cannula mạch máu và ngưng thuốc vận mạch.

Trường hợp thứ hai từ bệnh viên nhi đồng Cần Thơ chuyển đến, Ph. N. H. nam, 9 tuổi, bị Viêm cơ tim cấp-sốc tim, nhịp tim chậm – bloc nhĩ thất độ III. Tình trạng lúc chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố em hôn mê, nhịp tim chậm 30-50 lần/phút, chi mát, thở qua nội khí quản bóp bóng, được đặt máy tạo nhịp, dùng thuốc vận mạch dopamine, dobutamine, adrenaline. Sau đó em xuất hiện rối loạn nhịp nhanh thất, được điều trị với amiodarone, lidocain, tình trạng diễn tiến nặng dần, tụt huyết áp nên được tiến hành chạy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) phương thức V-A (tĩnh mạch – động mạch), tiếp tục hồi sức sốc với dịch truyền, vận mạch và điều chỉnh các rối loạn điện giải, thăng bằng kiềm toan. Sau 96 giờ, mạch và huyết áp bệnh nhi bắt đầu ổn định, chức năng tim cải thiện dần, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự thở tốt. Bệnh nhi được ngưng máy thở, rút nội khí quản, sau đó được ngưng máy ECMO, rút các cannula mạch máu và ngưng thuốc vận mạch.

Trường hợp thứ hai từ bệnh viên nhi đồng Cần Thơ chuyển đến, Ph. N. H. nam, 9 tuổi, bị Viêm cơ tim cấp-sốc tim, nhịp tim chậm – bloc nhĩ thất độ III. Tình trạng lúc chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố em hôn mê, nhịp tim chậm 30-50 lần/phút, chi mát, thở qua nội khí quản bóp bóng, được đặt máy tạo nhịp, dùng thuốc vận mạch dopamine, dobutamine, adrenaline. Sau đó em xuất hiện rối loạn nhịp nhanh thất, được điều trị với amiodarone, lidocain, tình trạng diễn tiến nặng dần, tụt huyết áp nên được tiến hành chạy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) phương thức V-A (tĩnh mạch – động mạch), tiếp tục hồi sức sốc với dịch truyền, vận mạch và điều chỉnh các rối loạn điện giải, thăng bằng kiềm toan. Sau 96 giờ, mạch và huyết áp bệnh nhi bắt đầu ổn định, chức năng tim cải thiện dần, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự thở tốt. Bệnh nhi được ngưng máy thở, rút nội khí quản, sau đó được ngưng máy ECMO, rút các cannula mạch máu và ngưng thuốc vận mạch.

Em H.M.T 15 tuổi, Viêm cơ tim cấp-sốc tim được chạy ECMO
Sau 1 tuần điều trị tình trạng em cải thiện, tỉnh táo, tiếp xúc tốt
Em Ph. Ng. H., nam, 9 tuổi, Viêm cơ tim cấp-sốc tim, rối loạn nhịp tim được chạy ECMO
Sau 2 tuần điều trị tình trạng em cải thiện,tỉnh táo, tiếp xúc tốt

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ