Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2017/tt-byt về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
Thông tư 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 486/2017/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 28/12/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông tư 48/2017/tt-byt về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017