Bộ Y tế: 5 điều cần làm ngay trước nguy cơ COVID trở lại