Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố triển khai Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2016.

Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật do Bộ Y tế ban hành năm 2018.

Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành năm 2017.

Dựa trên các khuyến cáo của Sở Y tế trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021 và kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2022, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2022 những việc đã làm được và chưa làm được, làm cơ sở đưa ra các giải pháp cải tiến, triển khai, kiểm tra, giám sát vào 6 tháng cuối năm 2022.

Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng 6 tháng cuối năm 2022.Các Khoa/ Phòng/ Đơn vị, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng được phân công phụ trách triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện.

Bệnh viện tiến hành thành lập 2 đoàn tự kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, Hội đồng Quản lý Chất Lượng Bệnh viện tổng hợp, phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá của khoa/phòng và Đoàn kiểm tra.

Công việc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, việc quan sát, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan, các hình ảnh thực tế. Các Phòng sẽ chuẩn bị số liệu kiểm tra đối chiếu khi tiến hành kiểm tra nhằm chủ động trong việc chấm điểm và ghi nhận những hạn chế để kịp thời bổ sung cho kiểm tra cuối năm 2022.

Thời gian thực hiện: từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2022

Lịch họp với Khoa/Phòng tham gia đoàn kiểm tra:

STT
Khoa/ Phòng/ Đơn vị
Thời gian
1. Phòng Điều dưỡng Sáng Thứ 3 (28/6/2022)
2. Phòng Tổ chức cán bộ Chiều Thứ 3 (28/6/2022)
3. Phòng KHTH – YTCQ Sáng Thứ 4 (29/6/2022)
4.
Khoa Dinh dưỡng – tiết chế
Chiều Thứ 4 (29/6/2022)
5. Phòng HCQT Sáng Thứ 5 (30/6/2022)
6. Phòng Vật tư trang thiết bị Chiều Thứ 5 (30/6/2022)
7. Phòng Công nghệ thông tin Sáng Thứ 6 (01/7/2022)
8.
Khoa Dược
Sáng Thứ 3 (05/7/2022)
9. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Chiều Thứ 3 (05/7/2022)

 Bảng phân công thực hiện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại các Khoa/ Phòng/ Đơn vị:

STT
Khoa/ Phòng/ Đơn vị
Thời gian kiểm tra
 
Tổ kiểm tra
1 Khoa Tai Mũi Họng Sáng 12/7/2022 (thứ 3) Tổ 1
2 Khoa Ngoại lồng ngực – tim mạch Chiều 12/7/2022 (thứ 3)
3 Khoa Ngoại tổng hợp Sáng 13/7/2022 (thứ 4)
4
Khoa Hồi sức Tim
Chiều 13/7/2022 (thứ 4)
5 Khoa Hồi sức ngoại Sáng 14/7/2022 (thứ 5)
6 Khoa PT-GMHS Chiều 14/7/2022 (thứ 5)
7 Đơn vị Điều trị trong ngày Sáng 15/7/2022 (thứ 6)
8 Khoa Phẫu thuật trong ngày  

Chiều

15/7/2022 (thứ 6)
9 Khoa Ngoại thần kinh
10 Khoa Phục hồi chức năng Sáng 19/7/2022 (thứ 3)
11 Khoa Răng Hàm Mặt  

Chiều

19/7/2022 (thứ 3)
12 Khoa HSSS-SS
13 Khoa Thận nội tiết Sáng 20/7/2022 (thứ 4)
14 Khoa Tim Mạch Chiều 20/7/2022 (thứ 4)
15 Đơn vị CSKH Sáng 21/7/2022 (thứ 5)
18 Phòng Điều dưỡng Chiều 21/7/2022 (thứ 5)
16 Khối Xét nghiệm
17
Khoa Dược
Sáng 22/7/2022 (thứ 6)
19 Phòng KHTH – YTCQ Chiều 22/7/2022 (thứ 6)
1. Khoa Tiêu hóa Sáng 12/7/2022 (thứ 3) Tổ 2
2. Khoa Nội Tổng hợp Chiều 12/7/2022 (thứ 3)
3. Khoa Ung bướu huyết học Sáng 13/7/2022 (thứ 4)
4.
Khoa Mắt
Chiều 13/7/2022 (thứ 4)
5. Khoa Sức khỏe trẻ em  

Sáng

 

14/7/2022 (thứ 5)

6. Khoa HSTC – CĐ
7. Khoa Cấp cứu Chiều 14/7/2022 (thứ 5)
8. Đơn vị Y học hạt nhân Sáng 15/7/2022 (thứ 6)
9.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 

Chiều

 

15/7/2022 (thứ 6)

10.
Khoa Nhiễm
11.
Khoa Hô hấp
Sáng 19/7/2022 (thứ 3)
12. Khoa Dinh dưỡng – tiết chế Chiều 19/7/2022 (thứ 3)
13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Sáng 20/7/2022 (thứ 4)
14.
Khoa Khám bệnh
Chiều 20/7/2022 (thứ 4)
15. Phòng HCQT Sáng 21/7/2022 (thứ 5)
16. Phòng Tổ chức cán bộ Chiều 21/7/2022 (thứ 5)
17.
Phòng Tài chính kế toán
 

Sáng

 

22/7/2022 (thứ 6)

18.
Phòng Chỉ đạo tuyến
19. Phòng Công nghệ thông tin  

Chiều

 

22/7/2022 (thứ 6)

20. Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố