Bệnh viện Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh tham quan và trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai KPI tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

Với việc triển khai KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chuyển tải và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch hàng năm của bệnh viện thành kế hoạch phấn đấu hàng quý của mỗi khoa, phòng và của từng cán bộ, viên chức. Có thể nói, KPI đã trở thành một động lực làm việc cho từng cán bộ, viên chức của bệnh viện, từ vị trí lãnh đạo cho đến nhân viên của từng khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn bệnh viện, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã từng bước đầu triển khai hệ thống thành các cấp độ: KPI cấp bệnh viện, KPI khoa/phòng, KPI cấp quản lý và KPI nhân viên, và bước đầu thu được những kết quả thiết thực, trong đó làm thay đổi nhận thức của nhân viên về hiệu quả công việc sẽ gắn liền với mức thu nhập tăng thêm là kết quả đáng được ghi nhận.

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tiếp đón gần 20 cán bộ nhân viên Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai KPI. Đoàn công tác có Lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo các khoa/phòng của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện
Hình ảnh các đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện

Trong buổi trao đổi kinh nghiệm, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng chia sẽ thêm về chủ trương trong năm 2021, sẽ triển khai KPI đối với cá nhân, nhân viên của Bệnh viện: KPI cấp quản lý và KPI nhân viên nhằm khuyến khích phong trào thi đua khen thưởng đạt thành tích cao giữa các khoa/phòng và nhân viên; khích lệ tinh thần làm việc hướng tới mục tiêu chung, đồng thời phát triển năng lực của từng nhân viên. Từ đó, nâng cao chất lượng công việc và tăng năng suất lao động.

Hình ảnh các đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện
Hình ảnh các đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Bệnh Viện Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. Đồng thời đặt kì vọng 2 Bệnh viện sẽ tăng cường thêm các vấn đề về hợp tác, triển khai các kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố