Thông báo mời thầu

Kính gửi: Các công ty
A.Thông tin chung:
1.Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí       Minh;
Điện thoại: (08) 22 53 66 88 (Số nội bộ: 8801)          Fax: (08) 22 53 88 99
Email: khoaduoc.ndtp@gmail.com

2.Tên hạng mục: Mua sắm thuốc y tế
3.Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
4.Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp:
+ Mua sắm trực tiếp thuốc Generic năm 2017 (lần 2)
+ Mua sắm trực tiếp thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2017 (lần 2)
5.Danh mục mời báo giá: Đính kèm

B. Nội dung thông báo mời thầu:
1.Tên bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
2.Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp:
+ Mua sắm trực tiếp thuốc Generic năm 2017 (lần 2)
+ Mua sắm trực tiếp thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2017 (lần 2)
3.Tên hạng mục: Mua sắm thuốc y tế.
4.Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.
5.Hình thức đấu thầu: mua sắm trực tiếp.
6.Địa chỉ phát hành: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7.Điện thoại: (08) 22 53 66 88 (Số nội bộ: 8801) Fax: (08) 22 53 88 99  Email   : khoaduoc.ndtp@gmail.com
8.Kính mời quý công ty quan tâm tham dự các gói thầu: “Mua sắm trực tiếp thuốc Generic năm 2017 (lần 2)”; “Mua sắm trực tiếp thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (lần 2)” nộp các hồ sơ cần thiết : File excel điền đầy đủ thông tin; bản sao có đóng dấu nhà thầu các quyết định hoặc thông báo trúng thầu tương ứng.
9.Hồ sơ xin nộp về Khoa Dược- Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trước 15h00 ngày 10 tháng 11  năm 2017 để bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiến hành xây dựng danh sách ngắn các nhà thầu tham dự.