Lịch khám bệnh

Lịch khám chữa bệnh

GIỜ NHẬN BỆNH GIỜ KHÁM BỆNH
A. Thứ 2 đến Thứ 6: A. Thứ 2 đến Thứ 6:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội)              Sáng:                           07g00 – 11g30
          06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa)              Chiều:                         12g30 – 16g00
Chiều:                                     12g00 – 15g45              Tăng cường:              16g00 – 19g30
Tăng cường:                          15g45 – 19g30
2. Khu Robot:                  06g30 – 15g00 2. Khu Robot:                     07g30 – 15g00
3. Khu Siêu nhân: 3. Khu Siêu nhân:
                Sáng:                       06g30 – 10g45            Sáng:                              07g30 – 11g30
                Chiều:                     12g30 – 19g00            Chiều:                            12g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: 4. Khu Tiêm chủng:
1. Tiêm chủng mở rộng: 1. Tiêm chủng mở rộng:
Sáng thứ năm hàng tuần:   06g30 – 10g30 Sáng thứ năm hàng tuần:     07g00 – 10g30
2. Tiêm chủng tự nguyện: 2. Tiêm chủng tự nguyện:
                Sáng:                      06g30 – 10g30            Sáng:                              07g00 – 10g30
                Chiều:                    12g00 – 15g00            Chiều:                            12g30 – 15g00
B. Thứ 7,CN & Lễ tết: B. Thứ 7,CN & Lễ tết:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
               Sáng:                       06g30 – 11g00             Sáng:                            07g00 – 11g00
               Chiều:                     13g00 – 15g45             Chiều:                          13g00 – 16g00
               Tăng cường:          15g45 – 19g30             Tăng cường:                16g00 – 19g30
2. Khu Robot:                       07g00 – 10g30 2. Khu Robot:                          07g30 – 10g30
3. Khu Siêu nhân:                07g00 – 19g00 3. Khu Siêu nhân:                   07g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ) 4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ)
               Sáng:                       06g30 – 10g00              Sáng:                             07g00 – 10g00

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

PHÒNG KHÁM / NGÀY Thứ 2
10/12
Thứ 3
11/12
Thứ 4
12/12
Thứ 5
13/12
Thứ 6
14/12
Thứ 7
15/12
Chủ Nhật
16/12
PK V1
NTQ-HÔ HẤP
7h-11h30 Bs CkI Nguyễn Lê Yến Linh Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu Bs CKI Lê Nguyên Diệu Ngân Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs Nguyễn Quốc Tiến Bs CKII Nguyễn Thị Lý Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh
11h-13h Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn Duy Thái Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs CKI Phan Thành Vinh
13h-16h Bs CKI Lưu Ngọc Hương Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Kiều Quốc Thanh Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh
PK V2
NTQ-DỊ ỨNG
7h-11h30 Bs CKI Lưu Ngọc Hương Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Quách Ngọc Vinh Bs CKI Phạm Đỗ Thiên Ân Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu Bs CKI Phan Thị Phương Tâm Bs CKI Trần Tiến Thành
11h-13h Bs CKI Nguyễn Cao Lan Đài Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Trần Tiến Thành Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Trần Đỗ Lợi
13h-16h BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Phạm Đỗ Thiên Ân Bs CKI Lưu Ngọc Hà
PK V3
DINH DƯỠNG
7h-11h30 Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Lê Thị Vân Anh Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương
PK V4
TMH
7h-11h30 Bs Bs CKI Tống Hồ Từ Phương Bs Lê Thiên Nghĩa Bs Lê Thiên Nghĩa Bs CKI Tống Hồ Từ Phương
PK V5
NTQ
7h-11h30 BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Nguyễn Thị Xuân Thu
PK V6
NTQ-TM
7h-11h30 Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs Nguyễn Thanh Hải
13h-16h Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs Nguyễn Thanh Hải
PK V7
NTQ
7h-11h30 Bs CKI Trần Trung Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Trần Trung Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Trần Trung
PK V8
NTQ-DA LIỄU
7h-11h30 – Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
Bs Lương Tố Quyên – Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
13h-16h Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên – Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
PK V10 – HEN 7h-11h30 Bs CKI Võ Thị Thu Thảo Bs CKI Võ Thị Thu Thảo Bs CKI Võ Thị Thu Thảo Bs CKI Võ Thị Thu Thảo Bs CKI Võ Thị Thu Thảo
PK V11 – NTQ 07h-11h30 Bs CKI Phan Thị Phương Tâm
PK V12
NGOẠI
7h-11h30 Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên Bs CK1 Đỗ Huy Trọng Hiếu Ths.Bs Nguyễn Duy Khải Bs Ths Dương Quốc Tường Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Bs CKI Châu Nguyễn Tuyết Vân Bs Ths Dương Quốc Tường
PK V28
TÂM LÝ
7h-11h30 Bs CKI Phạm Ngọc Thanh
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
12h30-16h CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PK V34
TÂM LÝ
7h-11h30 CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
12h30-16h CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PK V35
TÂM LÝ
7h-11h30 CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
12h30-16h CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤNTIÊM CHỦNG
7h-11h30 – Bs Cao Đăng Minh
– Ts.Bs Đặng Lê Như Nguyệt
– Bs Đỗ Thái Bình
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
-Bs Nguyễn Cát Phương Vũ
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Nguyễn Đạt Thịnh
– Bs Nguyễn Trọng Nhân
– Bs Lê Xuân Bình
-BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs CKI Nguyễn Hoàng Thạch
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Trần Dư Khương
– Bs Lương Phước Bảo Đức
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs Trần Hữu Phúc
– Bs Đỗ Thái Bình
12h30-16h – Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
– Bs Nguyễn Đình Nguyên
– Bs Nguyễn Đình Nguyên
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Nguyễn Đình Nguyên
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Ngô Chấn Nghiệp
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Lương Phước Bảo Đức
– Bs Cao Đăng Minh

 

PHÒNG KHÁM / NGÀY Thứ 2
17/12
Thứ 3
18/12
Thứ 4
19/12
Thứ 5
20/12
Thứ 6
21/12
Thứ 7
22/12
Chủ Nhật
23/12
PK V1
NTQ-HÔ HẤP
7h-11h30 Bs CKI Lê Nguyên Diệu Ngân Ths Bs Nguyễn Thị Gia Hạnh Bs CKI Nguyễn Hoàng Hải Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs Nguyễn Khánh Linh Bs CKI Nguyễn Cao Lan Đài Bs CKI Nguyễn Thị Cúc
11h-13h Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs Nguyễn Thị Phương Thảo Bs CKI Nguyễn Quốc Huy
13h-16h Bs CKI Lưu Ngọc Hương Bs CKI Phan Thị Phương Tâm Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu
PK V2
NTQ-DỊ ỨNG
7h-11h30 Bs CKI Lưu Ngọc Hương Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Quách Ngọc Vinh Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc Bs CKI Nguyễn Thị Xuân Hương
11h-13h Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
13h-16h Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh
PK V3
DINH DƯỠNG
7h-11h30 Bs CKI Lê Thị Vân Anh Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Lê Thị Vân Anh Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Phan Thành Vinh
PK V4
TMH
7h-11h30 Bs Lâm Thị Lan Anh Bs Trần Nam Khang Ths Bs Nguyễn Thị Gia HạnhBs Nguyễn Thị Minh Tâm Bs Lâm Thị Lan Anh
PK V5
NTQ
7h-11h30 Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Nguyễn Kim Loan Bs CKI Trần Trung BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs CKI Nguyễn Thị Xuân Thu
PK V6
NTQ-TM
7h-11h30 Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương
13h-16h Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương
PK V7
NTQ
7h-11h30 Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy
PK V8
NTQ-DA LIỄU
7h-11h30 – Bs Lương Trần Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Lương Trần Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
BBs Lương Tố Quyên Bs Lương Trần Bảo Ngọc-Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
13h-16h – Bs Lương Trần Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
– Bs Lương Trần Bảo Ngọc
– Bs Lương Tố Quyên
Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
PK V10 – HEN 7h-11h30 Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà
PK V11 – NTQ Bs CKI Phan Thị Phương Tâm
PK V12
NGOẠI
7h-11h30 Bs Ths Dương Quốc Tường Bs CKI Đỗ Tiến Phát Ths.Bs Nguyễn Duy Khải Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên Bs CKI Châu Nguyễn Tuyết Vân
PK V28
TÂM LÝ
7h-11h30 Bs CKI Phạm Ngọc Thanh
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
12h30-16h CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PK V34
TÂM LÝ
7h-11h30 CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
12h30-16h CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PK V35
TÂM LÝ
7h-11h30 CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
12h30-16h CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤNTIÊM CHỦNG
7h-11h30 – Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Trần Minh Mẫn
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– TsBs Đặng Lê Như Nguyệt
– Bs Nguyễn Đạt Thịnh
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
– Bs Nguyễn Trọng Nhân
– Bs Lê Xuân Bình
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs CKI Nguyễn Hoàng Thạch
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Nguyễn Đình Nguyên
– Bs Đặng Thúy Hằng
– Bs Trần Minh Mẫn
– Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
– Bs Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Trần Thị Lệ Chi
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
– Bs Lưu Ngọc Hương
– Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
12h30-16h – Bs Lê Phan Nhân Ái
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Lê Phan Nhân Ái
– BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Lê Phan Nhân Ái
– Bs Cao Đăng Minh
– BS CKI Phan Thanh Hồng
– Bs Lương Phước Bảo Đức
– Bs Ngô Chấn Nghiệp
– Bs Cao Đăng Minh

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

PHÒNG KHÁM THỜI GIAN Thứ 2
10/12
Thứ 3
11/12
Thứ 4
12/12
Thứ 5
13/12
Thứ 6
14/12
Thứ 7
15/12
Chủ Nhật
16/12
S1 07h30 – 11h30 Bs Trịnh Xuân Hương BsCK1 Nguyễn Thị Kim Yến BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
11h00 – 15h00 BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Hồ Tôn Thiên Nga
S2 07h30 – 11h30 BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Đỗ Thị Lài Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp BsCK1 Đỗ Thị Lài Bs CK1 Phan Công Bảo Phụng ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh BsCK1 Thân Đức Dũng
S3 07h30 – 11h30 BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai ThsBs Trần Hà Phương Tâm BsCK1 Phan Công Bảo Phụng ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh ThsBs Lý Kiều Diễm
12h30 – 16h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh Ths Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Bs Lê Thanh Bình ThsBs Tạ Huy Cần
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S4 07h30 – 11h30 ThsBs Dương Công Minh ThsBs Nguyễn Phương Khanh ThsBs Dương Công Minh BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai BsCK1 Thân Đức Dũng Ths Bs Võ Minh Hiển ThsBs Dương Công Minh
12h30 – 16h00 ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng BsCK1 Thân Đức Dũng ThsBs Nguyễn Trần Nam Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Đỗ Phương Thảo Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Nguyễn Thị Kim Yến BsCK1 Đỗ Phương Thảo Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
S5 07h30 – 11h30 BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKI Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu
16h00 – 19h00 Bs CKI Trần Thiện Nhơn

 

Phòng khám THỜI GIAN Thứ 2
17/12
Thứ 3
18/12
Thứ 4
19/12
Thứ 5
20/12
Thứ 6
21/12
Thứ 7
22/12
Chủ Nhật
23/12
S1 07h30 – 11h30 Bs Trịnh Xuân Hương BsCK1 Dư Minh Trí BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
11h00 – 15h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Dương Công Minh
S2 07h30 – 11h30 BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Đỗ Thị Lài Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK2 Nguyễn Thị Thanh ThsBs Nguyễn Phương Khanh ThsBs Tạ Huy Cần
S3 07h30 – 11h30 BsCK1 Phan Công Bảo Phụng BsCK1 Thân Đức Dũng BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Huỳnh Cao Nhân ThsBs Lý Kiều Diễm
12h30 – 16h00 BsCKI Lê Thị Ngọc Dung Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên BsCK1 Nguyễn Thị Kim Yến Ths Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo BsCK1 Đỗ Phương Thảo
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S4 07h30 – 11h30 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK2 Nguyễn Thị Thu Hà BsCK1 Phan Công Bảo Phụng ThsBs Trịnh Hồng Nhiên BsCKI Lê Thị Ngọc Dung ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh Ths Bs Võ Minh Hiển
12h30 – 16h00 ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh Bs Lê Thanh Bình ThsBs Trần Hà Phương Tâm ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh Ths Bs Võ Minh Hiển Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Đỗ Phương Thảo Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Nguyễn Thị Kim Yến BsCK1 Đỗ Phương Thảo Bs CKI Nguyễn Thị Cẩm Xuyên
S5 07h30 – 11h30 BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKI Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu
12h30 – 16h00 Bs CKI Trần Thiện Nhơn
16h00 – 19h00 Bs CKI Trần Thiện Nhơn

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN – KHU TIÊU CHUẨN

LỊCH CHUYÊN KHOA
KHU TIÊU CHUẨN
THỨ
2 3 4 5 6
Tai – Mũi – Họng S + C S + C S + C S + C S + C
Mắt S + C S + C S + C S + C
Răng – Hàm – Mặt S + C S + C S + C S + C S + C
Ngoại S + C S + C S + C S + C S + C
Nội thần kinh S
Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
S + C S + C S + C S + C S + C
Dinh dưỡng S S S
Hô hấp S + C S
Huyết học S + C S
Tiêu hóa S + C S
Tim mạch S + C
Sơ sinh S S
Nhiễm S S
Thận – Nội tiết C
                                                                              GHI CHÚ:
– “S+C”: buổi sáng và buổi chiều
– “S”    : buổi sáng
– “C”    : buổi chiều
LỊCH CHUYÊN KHOA
KHU BHYT
THỨ
2 3 4 5 6
Tai – Mũi – Họng S + C S + C S + C S + C S + C
Mắt S + C S + C S + C S + C
Răng – Hàm – Mặt S + C
Ngoại S + C S + C S + C S + C S + C
Dinh dưỡng S
Hô hấp S
Huyết học S
Tiêu hóa S
Tim mạch S
Sơ sinh S
Nhiễm S
Thận – Nội tiết S
Nội thần kinh S

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN – KHU ROBOT

CHUYÊN KHOA THỨ
2 3 4 5 6
Nhi tổng quát S + C S + C S + C S + C S + C
Dinh dưỡng S S S S S
Hô hấp S S S S S
Ngoại S S S S S
Huyết học S S S S S
Tiêu hóa S S
Tim mạch S S + C S S + C
Dị ứng S + C C S + C
TMH S S
Sơ sinh S + C S S
Nhiễm S + C S + C
Da Liễu S + C S + C S + C S + C S + C
Thận – Nội tiết S S S
Nội thần kinh S
                                                                              GHI CHÚ:
– “S+C”: buổi sáng và buổi chiều
– “S”    : buổi sáng
– “C”    : buổi chiều