Lịch khám bệnh

Lịch khám chữa bệnh

GIỜ NHẬN BỆNH GIỜ KHÁM BỆNH
A. Thứ 2 đến Thứ 6: A. Thứ 2 đến Thứ 6:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
Sáng: 06g30 – 10g45 (ngưng nhận bệnh nội)              Sáng:                           07g00 – 11g30
          06g30 – 11g15 (ngưng nhận bệnh chuyên khoa)              Chiều:                         12g30 – 16g00
Chiều:                                     12g00 – 15g45              Tăng cường:              16g00 – 19g30
Tăng cường:                          15g45 – 19g15
2. Khu Robot:                  06g30 – 15g00 2. Khu Robot:                     07g30 – 16g00
3. Khu Siêu nhân: 3. Khu Siêu nhân:
                Sáng:                       06g30 – 10g45            Sáng:                              07g30 – 11g30
                Chiều:                     12g30 – 19g00            Chiều:                            12g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: 4. Khu Tiêm chủng:
1. Tiêm chủng mở rộng: 1. Tiêm chủng mở rộng:
Sáng thứ năm hàng tuần:   06g30 – 10g30 Sáng thứ năm hàng tuần:     07g00 – 11g00
2. Tiêm chủng tự nguyện: 2. Tiêm chủng tự nguyện:
                Sáng:                      06g30 – 10g30            Sáng:                              07g00 – 11g00
                Chiều:                    12g00 – 15g00            Chiều:                            12g30 – 15g30
B. Thứ 7,CN & Lễ tết: B. Thứ 7,CN & Lễ tết:
1. Khu Tiêu chuẩn: 1. Khu Tiêu chuẩn:
               Sáng:                       06g30 – 10g45             Sáng:                            07g00 – 11g00
               Chiều:                     13g00 – 15g45             Chiều:                          13g00 – 16g00
               Tăng cường:          15g45 – 19g15             Tăng cường:                16g00 – 19g30
2. Khu Robot:                       07g00 – 10g30 2. Khu Robot:                          07g30 – 10g30
3. Khu Siêu nhân:                07g00 – 19g00 3. Khu Siêu nhân:                   07g30 – 19g30
4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ) 4. Khu Tiêm chủng: (Lễ, tết: nghỉ)
               Sáng:                       06g30 – 10g00              Sáng:                             07g00 – 11g00

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – ROBOT

NGÀY Thứ 2
10/06
Thứ 3
11/06
Thứ 4
12/06
Thứ 5
13/06
Thứ 6
14/06
Thứ 7
15/06
Chủ Nhật
16/06
PKV1:
NTQ-HÔ HẤP
SÁNG Bs Nguyễn Quốc Tiến Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs CKI Đoàn Thị Thanh Trúc Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Bs Nguyễn Khánh Linh Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu
TRƯA Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Phan Thị Phương Tâm Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Trần Tiến Thành Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương
PKV2:
NTQ-DỊ ỨNG
SÁNG Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Bs CKI Nguyễn Ngọc Lý Bs CKI Trần Trung Hiếu Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Trương Tú Bích
CHIỀU Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Lâm Thị Mỹ Linh Bs CKI Nguyễn Ngọc Lý
PKV3:
DINH DƯỠNG
SÁNG Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Kiều Quốc Thanh
PKV4:
TAI MŨI HỌNG
SÁNG Bs Phạm Thái Duy Bs CKI Phạm Huỳnh Hùng Bs Trần Nam Khang Bs CKI Tống Hồ Từ Phương Bs Nguyễn Thị Minh Tâm Bs Trần Nam Khang Bs CKI Phạm Huỳnh Hùng
PKV5:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Nguyễn Kim Loan BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs Nguyễn Quốc Tiến
PKV6:
TIM-NTQ
SÁNG Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Lê Minh Thành Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Nguyễn Thanh Hải
CHIỀU Bs CKI Lê Minh Thành Nguyễn Thanh Hải
PKV7:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG BS CKI Phan Thị Tường Vân Bs CKI Trần Trung Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Trương Tú Bích
CHIỀU Bs Nguyễn Xuân Tài Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs CKI Nguyễn Thị Tú Uyên Bs CKI Trần Trung Hiếu
PKV8:
DA LIỄU-NTQ
SÁNG Bs Lương Tố Quyên
Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
Bs Lương Tố Quyên
Bs CK1 Huỳnh Thị Bích Vân
Bs Lương Tố Quyên
Bs CK1 Lê Xuân Bình
Bs Lương Tố Quyên
Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
Bs Lương Tố Quyên
Bs CK1 Lê Xuân Bình
CHIỀU Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
Bs CK1 Huỳnh Thị Bích Vân
Bs Lương Tố Quyên
Bs CK1 Lê Xuân Bình
Bs Lương Tố Quyên
Bs Trần Đinh Bảo Ngọc
Bs Lương Tố Quyên
PKV10:
HEN
SÁNG Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà Bs CKI Lưu Ngọc Hà
PK V11:
NTQ
Bs CKI Quách Ngọc Vinh
PKV12:
NGOẠI
SÁNG Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Ths.Bs Nguyễn Duy Khải Bs Ths Dương Quốc Tường Th.S Bs Chiêm Hoàng Duy Th.S Bs Chiêm Hoàng Duy Bs CKI Trần Thủy Tiên
PKV36:
MẮT
SÁNG Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CHIỀU Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
PKV28:
TÂM LÝ
SÁNG Bs CK1 Phạm Ngọc Thanh
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CHIỀU CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PKV34:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
CHIỀU CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PKV35:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
CHIỀU CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤN TIÊM CHỦNG
SÁNG -Bs Nguyễn Trọng Nhân
-Bs Đặng Thúy Hằng
– Bs Nguyễn Ánh Dương
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs Nguyễn Quốc Trung
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs CK1 Lê Xuân Bình
–  Bs Nguyễn Đức Tiến
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
-Bs Nguyễn Trọng Nhân
-Bs Đặng Thúy Hằng
– Bs Lâm KiếnThành
– Bs CK1 Lê Xuân Bình
– Bs Lương Phước Bảo Đức
– Bs Trần Minh  Mẫn
– Bs CK1 Nguyễn Phúc Thùy Dương
– Bs CK1 Nguyễn Phúc Thùy Dương
– Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
–  Bs Nguyễn Đức Tiến
– Bs Nguyễn Xuân Tài
– Bs Phạm Ngọc  Thạch
– Bs Nguyễn Trọng Nhân
CHIỀU Bs Lê Phan Nhân Ái Bs Lâm Kiến Thành Bs Lâm Kiến Thành Bs Lâm Kiến Thành Bs Trần Thị Lệ Chi
PK S1-S2
TIÊM CHỦNG SIÊU NHÂN
SÁNG – Bs Cao Đăng Minh
– BS Trần Dư Khương
– Bs Phạm Ngọc  Thạch
– Bs Nguyễn Xuân Tài
Bs Phạm Ngọc Thạch – Bs Ck1 Đỗ Phương  Thảo
– Bs Nguyễn Thị Phương Thảo*
– Bs Cao Đăng Minh
– BS Ngô Thành Long
– Bs CK1 Đỗ Phương Thảo
– Bs Ngô Vũ Bích Ngọc
– Bs Nguyễn Thành Nam
– BsCK1 Phạm Ngọc  Thạch
– Bs Phan Thanh Hồng
– Bs Lâm Kiến Thành
CHIỀU Bs Phan Thanh Hồng  BsCK1 Phạm Ngọc  Thạch  BsCK1 Phạm Ngọc  Thạch Bs Phan Thanh Hồng Bs Cao Đăng Minh

 

NGÀY Thứ 2
17/06
Thứ 3
18/06
Thứ 4
19/06
Thứ 5
20/06
Thứ 6
21/06
Thứ 7
22/06
Chủ Nhật
23/06
PKV1:
NTQ-HÔ HẤP
SÁNG Bs Nguyễn Quốc Tiến Bs CKI Phan Thị Phương Tâm Bs CKI Nguyễn Xuân Anh Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Lê Nguyên Diệu Ngân Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Lý Thu Thảo
TRƯA Bs CKI Lý Thu Thảo Bs CKI Trần Đỗ Lợi Bs CKI Nguyễn Thị Hoàng Thu Bs CKI Trương Tú Bích Bs CKI Phạm Hoàng Thắng
PKV2:
NTQ-DỊ ỨNG
SÁNG Bs CKI Phạm Đỗ Thiên Ân Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Phan Thành Vinh Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Nguyễn Kim Loan
CHIỀU Bs CKI Trần Tiến Thành Bs CKI Phạm Đỗ Thiên Ân Bs CKI Phạm Hoàng Thắng Bs CKI Phan Thành Vinh
PKV3:
DINH DƯỠNG
SÁNG Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn  Duy Thái Bs CKI Đào Thị Cẩm Thùy Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy
PKV4:
TAI MŨI HỌNG
SÁNG Bs Lê Thiên Nghĩa Bs Phạm Thái Duy Bs CKI Phạm Huỳnh Hùng Bs Trần Nam Khang Bs Lê Thiên Nghĩa Bs Trần Nam Khang Bs Lê Thiên Nghĩa
PKV5:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Trần Trung Bs CKI Nguyễn Thị Ngọc Lan BS CKI Nguyễn Thị Hồng Vân Bs CKI Nguyễn Minh Thư Bs CKI Trần Đỗ Lợi
PKV6:
TIM-NTQ
SÁNG Bs CKI Nguyễn Tế Đinh Hương Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Bs CKI Lê Minh Thành Lê Hoàng Thiên Kim
CHIỀU Bs CKI Nguyễn Quốc Huy Lê Hoàng Thiên Kim
PKV7:
NỘI TỔNG QUÁT
SÁNG Bs CKI Lê Đăng Phát Bs CKI Vũ Đỗ Uyên Vy BS CKI Phan Thị Tường Vân Bs CKI Trương Tú Bích
CHIỀU Bs CKI Nguyễn Đạt Thịnh Bs CKI Phan Thị Phương Tâm Bs CKI Kiều Quốc Thanh Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
PKV8:
DA LIỄU-NTQ
SÁNG Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
CHIỀU Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên Bs Lương Tố Quyên
PKV10:
HEN
SÁNG Bs CKI Võ Thành Nhân Bs CKI Võ Thành Nhân Bs CKI Võ Thành Nhân Bs CKI Võ Thành Nhân Bs CKI Võ Thành Nhân
PK V11:
NTQ
Bs CKI Quách Ngọc Vinh
PKV12:
NGOẠI
SÁNG Ths.Bs Huỳnh Thị Thanh Thảo Bs CKI Đỗ Huy Trọng Hiếu Ths.Bs Nguyễn Duy Khải Th.S Bs Chiêm Hoàng Duy Bs Ths Dương Quốc Tường Bs CKI Châu Nguyễn Tuyết Vân Bs Ths Dương Quốc Tường
PKV36:
MẮT
SÁNG Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CHIỀU Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Hạnh
PKV28:
TÂM LÝ
SÁNG Bs CK1 Phạm Ngọc Thanh
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
CHIỀU CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung CVTL Nguyễn Thị Mỹ Dung
PKV34:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
CHIỀU CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh CVTL Ngô Phạm Thị Thúy Trinh
PKV35:
TÂM LÝ
SÁNG CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
CHIỀU CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện CVTL Vương Nguyễn Toàn Thiện
PK V16-17
THAM VẤN TIÊM CHỦNG
SÁNG -Bs Nguyễn Trọng Nhân
–  Bs Cao Đăng Minh
– Bs Nguyễn Ánh Dương
-Bs Đặng Thúy Hằng
– Bs Nguyễn Quốc Trung
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs Cao Đăng Minh
–  Bs Nguyễn Đức Tiến
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Cao Đăng Minh
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Lương Phước Bảo Đức
– Bs CKI Ngô Vũ Bích Ngọc
– Bs Trần Hữu Phúc
– Bs CKI Nguyễn Đạt Thịnh
– Bs Nguyễn Trọng Nhân
– Bs Trần Dư Khương
– Bs Lương Đăng Vĩnh Đức
– Bs Ngô Chấn Nghiệp
– BsCK1 Đỗ Phương Thảo
– Bs Trần Minh Mẫn
– Bs Ngô Thành Long
CHIỀU Bs Nguyễn Thành Nam Bs Nguyễn Thành Nam Bs Nguyễn Thành Nam Bs Ngô Chấn Nghiệp Bs Trần Hữu Phúc
PK S1-S2
TIÊM CHỦNG SIÊU NHÂN
SÁNG – BS CKI Phạm Ngọc Thạch
– Bs Trần Minh Mẫn
– BsCK1 Phạm Ngọc Thạch
– Bs Nguyễn Hoàng Thạch
– BsCK1 Phạm Ngọc Thạch
– Bs Nguyễn Thị Phương Thảo
– BsCK1 Đỗ Phương Thảo
– Bs Nguyễn Xuân Tài
– BsCK1 Phạm Ngọc Thạch
– Bs Ngô Thành Long
– BsCK1 Đỗ Phương Thảo
– BS CKI Phan Thanh Hồng
– Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc
– BsCK1 Phạm Ngọc Thạch
– TsBs Đặng Lê Như Nguyệt
– Bs Nguyễn Thị Hồng Ngọc
CHIỀU BS CKI Phạm Ngọc Thạch BS CKI Phạm Ngọc Thạch Bs Cao Đăng Minh Bs Cao Đăng Minh BS CKI Phạm Ngọc Thạch

LỊCH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO – SIÊU NHÂN

Phòng khám/Thời gian 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 07h30 – 11h30 BsCK2 Nguyễn Thị Hoài Hương BsCK1 Dư Minh Trí BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai
11h00 – 15h00 BsCK1 Dư Minh Trí Ths Bs Võ Minh Hiển
S2 07h30 – 11h30 BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Đỗ Thị Lài Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
12h30 – 16h00 ThsBs Huỳnh Cao Nhân
16h00 – 19h00 ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S3 07h30 – 11h30 BsCK1 Phan Công Bảo Phụng ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Thân Đức Dũng ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh BsCK1 Thân Đức Dũng
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung
S4 07h30 – 11h30 BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Nguyễn Phương Khanh Bs Lê Thanh Bình BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng ThsBs Trần Hà Phương Tâm ThsBs Lý Kiều Diễm ThsBs Dương Công Minh
12h30 – 16h00 ThsBs Trịnh Hồng Nhiên ThsBs Dương Công Minh BsCK1 Đỗ Phương Thảo BsCKI Lê Thị Ngọc Dung ThsBs Phan Tiến Lợi
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK2 Nguyễn Kinh Bang Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Đỗ Phương Thảo
S5 07h30 – 11h30 BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKII Trần Thiện Nhơn
12h30 – 16h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn
16h00 – 19h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn

 

Phòng khám/Thời gian 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 07h30 – 11h30 BsCK1 Thân Đức Dũng BsCK1 Dư Minh Trí BsCK1 Nguyễn Hoàng Nhật Mai
11h00 – 15h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Hồ Tôn Thiên Nga
S2 07h30 – 11h30 BsCK1 Đỗ Thị Lài BsCK1 Đỗ Thị Lài Ts.Bs Nguyễn Thị Hồ Điệp BsCK1 Đỗ Thị Lài ThsBs Lý Kiều Diễm ThsBs Huỳnh Cao Nhân ThsBs Tạ Huy Cần
12h30 – 16h00 ThsBs Huỳnh Cao Nhân
16h00 – 19h00 ThsBs Huỳnh Cao Nhân
S3 07h30 – 11h30 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung ThsBs Nguyễn Hữu Nhân ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh ThsBs Hồ Thị Kim Thoa Bs Nguyễn Thị Thu Lan ThsBs Bùi Đoàn Xuân Linh ThsBs Nguyễn Hoàng Mai Anh
16h00 – 19h00 ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng Bs Đỗ Tiến Phát ThsBs Đinh Thị Cẩm Nhung
S4 07h30 – 11h30 BsCK1 Dư Minh Trí BsCK1 Dư Minh Trí ThsBs Lý Kiều Diễm Ths Bs Võ Minh Hiển ThsBs Hồ Tấn Thanh Bình ThsBs Lý Kiều Diễm ThsBs Dương Công Minh
12h30 – 16h00 ThsBs Trịnh Hồng Nhiên BsCK1 Thân Đức Dũng Bs Lê Thanh Bình BsCK1 Nguyễn Cẩm Tú ThsBs Phan Tiến Lợi BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
16h00 – 19h00 BsCK1 Đỗ Phương Thảo ThsBs Huỳnh Cao Nhân BsCK2 Nguyễn Kinh Bang Ths Bs Võ Minh Hiển BsCK1 Đỗ Phương Thảo BsCK1 Tạ Thị Thúy Hằng
S5 07h30 – 11h30 BS CKII Bạch Thiên Phương Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu Bs CKI Lê Thị Minh Hiếu Bs CKII Trần Thiện Nhơn
16h00 – 19h00 Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn Bs CKII Trần Thiện Nhơn

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA CỐ ĐỊNH TRONG TUẦN

STT CHUYÊN KHOA KHU KHÁM THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
S C S C S C S C S C
1 Tai – Mũi – Họng Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
2 Mắt Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X
3 Răng – Hàm – Mặt Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X
4 Ngoại Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
5 Nội thần kinh Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X
Siêu nhân X X X
6 Dinh dưỡng Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
7 Hô hấp Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
8 Huyết học Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
9 Tiêu hóa Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
10 Tim mạch Tiêu chuẩn Thu phí X X X
BHYT X
Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
11 Sơ sinh Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
12 Nhiễm Tiêu chuẩn Thu phí X X
BHYT X
Robot X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
13 Thận – Nội tiết Tiêu chuẩn Thu phí X
BHYT X
Robot X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
14 Da liễu Robot X X X X X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
15 Dị ứng Robot X X X X X X
Siêu nhân X X X X X X X X X X
16 Phục hồi chức năng:
– Hô hấp
– Thần kinh – chỉnh hình
– Âm ngữ
Tiêu chuẩn Thu phí X X X X X X X X X X
BHYT X X X X X X X X X X
17 Tâm lý Robot X X X X X X X X X X
18 Tiêm chủng Robot X X X X X X X X X X

 9H30-10H15 SÁNG 2-4-6 HÀNG TUẦN

TẠI: TẦNG TRỆT SẢNH KHOA KHÁM BỆNH KHU 4 TẦNG (CẠNH QUẦY THUỐC TIÊU CHUẨN)