Lịch đào tạo

Lịch đào tạo tuần 1
(01/01/2019 – 06/01/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Tư
02/01
13g00 16g00 Lớp tập huấn quy trình kỹ thuật đặt và chăm sóc Catheter trung ương Theo danh sách đăng ký P.QLCL BS Tiến,
BS Nam,
BS Nga,
BS Thy
P. HL Lầu 4, 8T
Thứ Sáu
04/01
13g00 16g00 Lớp tập huấn quy trình kỹ thuật đặt và chăm sóc Catheter trung ương Theo danh sách đăng ký P.QLCL BS Tiến,
BS Nam,
BS Nga,
BS Thy
P. HL Lầu 5, 8T
13g00 15g00 Sinh hoạt chuyên môn:
Cập nhật Sổ tay hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 2019
Quy trình gửi mẫu xét nghiệm bên ngoài  Bệnh viện.
ĐD – KTV P. ĐD CN Thanh Hà P. HL L4