Chi bộ cơ sở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Sáng ngày 18 tháng 05 năm 2019 tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, chi bộ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thuộc Đảng bộ Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú, đồng chí Lý Kiều Diễm và đồng chí Huỳnh Thị Thu Hà.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Trương Quang Định – Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho hai đảng viên mới; đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn hai đồng chí trong thời gian dự bị 12 tháng.

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng mà chi bộ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã quán triệt và thực hiện tốt trong những năm qua. Tại Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21-1-2000 của Bộ Chính trị đã khẳng định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng

Trong dịp này đồng chí Trương Quang Định – Bí thư chi bộ cùng toàn thể chi bộ đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đồng chí bí thư cùng đoàn đã tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các quần chúng ưu tú là các cảm tình đảng thuộc chi bộ đã tham gia các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, phát quà miễn phí cho 800 trẻ em và 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thành, phối hợp cùng chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên bệnh viện.

Chi bộ cơ sở Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố với các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần thực hiện tốt các chỉ thị của Trung ương về công tác phát triển đảng đồng thời triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và chương trình, kế hoạch của Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

CHI BỘ CƠ SỞ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ