Tổ chức lớp tập huấn quy trình phát hiện và xử lý trường hợp nhiễm khuẩn Bệnh viện

Nhằm trang bị kiến thức và cập nhật thống nhất quy trình phát hiện và xử lý trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện, qua đó xác định nguồn lây nhiễm, kịp thời xử lý ngăn chặn việc lây lan. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tổ chức : “Tập huấn Quy trình Phát hiện và xử lý trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện

 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
04/11/2020

05/11/2020

11/11/2020

12/11/2020

13:30 – 13:45 Pre-test Phòng Điều dưỡng
13:45 – 14:30 Nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc BS. Thân Đức Dũng

Trưởng Khoa Vi sinh

14:30 – 15:15 Quy trình phát hiện và xử lý các cas nhiễm khuẩn bệnh viện BS. Nguyễn Ánh Dương

Quyền điều hành khoa KSNK

15:15 – 15:30 Post- test Phòng Điều dưỡng

 

  • Một số hình ảnh:

Phòng Điều dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố