Tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng” tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và nguồn quy hoạch Bệnh viện đạt tiêu chuẩn theo quy định đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhằm tìm ra hướng giải quyết những khó khăn, tồn tại của Bệnh viện, xử lý tình huống, công việc thích hợp và hiệu quả, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng” tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cùng hơn 70 học viên của lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng”.

to-chuc-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-phong

Thạc sĩ Vũ Thị Kim Cúc – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công (Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã đọc quyết định mở lớp và kế hoạch đào tạo của Trường.

to-chuc-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-phong

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà  – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã khích lệ tinh thần học tập của học viên, động viên học viên nâng cao năng lực quản lý, trang bị những kỹ năng cần thiết trong điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ chủ chốt của Bệnh viện, qua đó xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp, có năng lực điều hành, tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện.

to-chuc-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-phong

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vinh dự đón tiếp Phó giáo sự Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đến tham dự khai giảng và giảng dạy.

to-chuc-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-phong

Phòng Chỉ đạo tuyến
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.