Thông Báo về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Dinh dưỡng cho bệnh nhi nội viện”

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-BVNĐTP ngày 09/02/2023 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc hoạt động đào tạo, hội nghị, sinh hoạt khoa học kỹ thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;

Căn cứ tờ trình số 131/TTr-DDTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng dinh dưỡng lâm sàng đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng bệnh nhi trong thời gian nhập viện.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật, với chủ đề: “Dinh dưỡng cho bệnh nhi nội viện” do Bệnh viện tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30 – 16h00 thứ năm ngày 30/11/2023

Địa điểm: Hội trường Garden Hall – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Chương trình: đính kèm phụ lục

Đối tượng tham dự:

– Bắt buộc tham dự trực tiếp: dự kiến 250 học viên

+ 20% Bác sĩ và 20% điều dưỡng các khoa

+ Mạng lưới dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

+ Bác sĩ 18 tháng và các đơn vị khác

+ Các Bác sĩ và điều dưỡng các đơn vị các có nhu cầu tham dự

– Tham dự online: Các bác sĩ và điều dưỡng quan tâm.

Các học viên tham dự trực tiếp vui lòng gửi danh sách đăng ký về email phòng Chỉ đạo tuyến: daotao.cdt.nhidongthanhpho@gmail.com , có thể đăng ký trực tiếp qua đường link: https://bom.so/9GRM0R

Hoặc quét mã QR code:

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
ĐT: 028 2253 6688 (số nội bộ: 8306)
hoặc CN Cao Hòa Sang – SĐT: 0907087718;
Email: daotao.cdt.nhidongthanhpho@gmail.com

Quý đồng nghiệp có đăng ký và tham dự trực tiếp, đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận tương đương 02 tiết đào tạo liên tục.

Trân trọng./.

Phòng Chỉ Đạo tuyến
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố