Thông báo mời cung cấp báo giá: Sửa chữa- thay thế cho máy tiệt trùng 2 cửa, dung tích >=500L, Model HS 6613ER-2, Hãng Getinge

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch sửa chữa – thay thế cho máy tiệt trùng 2 cửa, dung tích >=500L, Model HS 6613ER-2, Hãng Getinge (Chi tiết hạng mục trong phụ lục I đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

PHỤ LỤC

STT Tên hàng hóa Ghi chú
1  
Bảng mạch điều khiển
Tương thích với máy tiệt trùng 2 cửa, dung tích >=500L, Model HS 6613ER-2, Hãng Getinge