Tập huấn xử trí và chăm sóc khai khí quản dành cho Điều dưỡng năm 2021

   Mục tiêu:

 • Nhằm cập nhật thường xuyên kiến thức y khoa để nâng cao trình độ chuyên môn cho Điều dưỡng trong toàn viện.
 • Đảm bảo cho Điều dưỡng đủ thời gian được đào tạo tối thiểu mỗi năm 24 giờ học hỏi liên tục theo qui định.
 • Thành thạo trong công tác theo dõi, chăm sóc và  xử trí các trường hợp cấp cứu trong bệnh khai khí quản.
 • Thực hiện tốt trong công tác giáo dục sức khỏe cho người bệnh khi nằm điệu trị và khi xuất viện

Thời gian và địa điểm: 

Thời gian:

  • Lớp 1: 13giờ 00 – 16giờ 00, ngày 16/03/21 (thứ 3)
  • Lớp 2: 13giờ 00 – 16giờ 00, ngày 18/03/21 (thứ 5)
  • Lớp 3: 13giờ 00 – 16giờ 00, ngày 23/03/21 (thứ 3)
 • Lớp 4: 13giờ 00 – 16giờ 00, ngày 25/03/21 (thứ 5)

Địa điểm: tại phòng học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting
Đối tượng:

 • 100 % Điều dưỡng các khoa:
 • Khối Hồi sức – Cấp cứu
 • Phẫu thuật gây mê hồi sức ( Hậu mê)
 • Hô hấp
 • Ngoại Tổng hợp
 • Các khoa lâm sàng: 05 Điều dưỡng trưởng tua

Phương pháp dạy học: Thuyết trình 
Tài liệu giảng dạy: File PDF/Powerpoint do giảng viên giảng dạy phụ trách soạn thảo dựa vào tài liệu:

 • Quy trình kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa – bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
 • Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Nhi khoa – bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Phân công cụ thể:

 • Phòng Điều dưỡng: Phụ trách lên kế hoạch huấn luyện, tổng hợp tài liệu, báo cáo kết quả tập huấn sau khi kết thúc các buổi tập huấn.
 • Giảng viên giảng dạy: chuẩn bị tài liệu tài liệu huấn luyện
 • Phòng Hành chánh quản trị: sắp xếp phòng dạy học.
 • Phòng Công nghệ thông tin: phụ trách máy tính, máy chiếu, bút trình chiếu.
 • Phòng Tổ chức cán bộ: hỗ trợ điểm danh lớp huấn luyện.
 • Ban đào tạo: phụ trách nội dung, tài liệu huấn luyện.
 • Phòng Tài chính kế toán: đề xuất kinh phí tổ chức lớp học theo qui định.

Nội dung bài giảng: 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
13:00-13:30 Khai giảng Phòng Điều dưỡng
Phòng CNTT
13:30-14:15 Khai khí quản ở trẻ em BS. Lê Thiên Nghĩa
Khoa Tai Mũi Họng
14:15-15:00 Chăm sóc bệnh nhân khai khí quản CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Khoa Tai Mũi Họng
15:00-15:45 Thay băng khai khí quản CN. Lê Ngọc Khanh 
Khoa Tai Mũi Họng
15:45-16:00 Lượng giá lớp học Phòng Điều dưỡng
Phòng CNTT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC:

 1. Lê Thiên Nghĩa tập huấn về “ Khai khí quản ở trẻ em”
 2. Nguyễn Thị Tuyết Mai tập huấn về “Chăm sóc bệnh nhân khai khí quản”
 3. Lê Ngọc Khanh tập huấn về “ Thay băng khai khí quản”

Hình ảnh lớp học

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai tập huấn về “Chăm sóc bệnh nhân khai khí quản”
CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai tập huấn về “Chăm sóc bệnh nhân khai khí quản”
BS. Lê Thiên Nghĩa tập huấn về “ Khai khí quản ở trẻ em”
BS. Lê Thiên Nghĩa tập huấn về “ Khai khí quản ở trẻ em”
CN. Lê Ngọc Khanh tập huấn về “ Thay băng khai khí quản”
CN. Lê Ngọc Khanh tập huấn về “ Thay băng khai khí quản”