Tập huấn về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ở trẻ em và chăm sóc Điều dưỡng trẻ em COVID-19 trong Bệnh viện năm 2022

Mục tiêu:
Theo dõi các trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng ở trẻ em.
Thực hành đúng qui trình chăm sóc bệnh nhân Covid-19
Nắm vững và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống COVID-19 trong bệnh viện.
Nắm vững qui trình xử trí khi phát hiện F0 tại bệnh viện.

Thời gian và hình thức :   
Thời gian: học viên tham gia 01 trong 02 lớp tập huấn như sau:
Lớp 1: ngày  08/03/2022 (thứ 3) và 14/03/2022 (thứ 2)
Lớp 2: ngày 10/03/2022 (thứ 3) và 16/03/2022 (thứ 4)

Đối tượng học viên: Tất cả các Điều dưỡng của bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

  • Phương pháp dạy học: Thuyết trình, thảo luận.
  • Tài liệu giảng dạy: Dựa vào Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ở trẻ em ban hành kèm theo Quyết định số 5155/QĐ-BYT ngày 08/11/2021.
  • Nội dung và khung chương trình lớp học:
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
Ngày 1  13:00 – 13:15 Pre-test ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng
13:15 – 14:00 Tổng quan về Covid-19 ở trẻ em BS.CKII Nguyễn Trần Nam 
Phó Giám đốc BV. NĐTP
14:00 – 14:45 Hồi sức trong Covid-19 ở trẻ em BS.CKII Nguyễn Minh Tiến 
Phó Giám đốc BV. NĐTP
14:45 – 15:30 Tóm tắt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế BS. Nguyễn Ánh Dương 
Quyền ĐH – Khoa KSNK
    Ngày 2  13:00 – 13:45 Chỉ định và quy trình thở HFNC BS.CKII Nguyễn Minh Tiến 
Phó Giám đốc BV. NĐTP
13:45 – 14:30 Chăm sóc Điều dưỡng trẻ em Covid-19 CN. Hồ Nguyễn Tường Vi
ĐD Trưởng khoa Nhiễm 
14:30 – 15:15 Hướng dẫn xử trí khi phát hiện F0 tại Bệnh viện  BS. Hoàng Lê Phương Thoại Loan
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
14:45 – 15:30 Post-test  ĐDCKI. Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng

Kết quả đánh giá:Tổng số nhân viên tham gia tập huấn: 404 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC:

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến- Phó Giám đốc BV. NĐTP hướng dẫn về bài “Hồi sức trong Covid-19 ở trẻ em” và “Chỉ định và quy trình thở HFNC”
BS.CKII Nguyễn Minh Tiến- Phó Giám đốc BV. NĐTP hướng dẫn về bài “Hồi sức trong Covid-19 ở trẻ em” và “Chỉ định và quy trình thở HFNC”

 

Nguyễn Ánh Dương- Quyền ĐH - Khoa KSNK hướng dẫn bài “Tóm tắt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế”
Nguyễn Ánh Dương- Quyền ĐH – Khoa KSNK hướng dẫn bài “Tóm tắt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế”

 

Hoàng Lê Phương Thoại Loan- Phòng KHTH hướng dẫn bài “Hướng dẫn xử trí khi phát hiện F0 tại Bệnh viện”
Hoàng Lê Phương Thoại Loan- Phòng KHTH hướng dẫn bài “Hướng dẫn xử trí khi phát hiện F0 tại Bệnh viện”

 

Phòng Điều dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố