Bác sĩ CKII Nguyễn Phước Chưởng

Bác sĩ CKII Nguyễn Phước Chưởng
Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
Bác sĩ điều trị Nhi khoa
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhi Tiêu hóa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
  • Thạc sĩ Y học Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002
  • Sơ bộ chuyên khoa Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2021 – Nay: Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2021: Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2008 – 2013: Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1993 – 2008: Bác sĩ điều trị Nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1