Bác sĩ CKII Nguyễn Cẩm Tú

Bác sĩ CKII Nguyễn Cẩm Tú
Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi – Tiêu hóa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2005
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 09/2016 – Nay: Phó Trưởng khoa Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố – Bác sĩ nội trú khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng Queen Fabiola, Brussels, Bỉ
  • 2009 – 2016: Bác sĩ điều trị nội soi, ghép gan Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 – Bác sĩ nội trú Khoa Tiêu hóa Gan mật Trẻ em, Bệnh viện Saint Luc, Brussels, Bỉ
  • 2006 – 2007: Bác sĩ nội trú khoa Sơ sinh – Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Archet 2, Nice, Pháp
  • 2005 – 2009: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2