Trẻ không có BHYT đăng ký tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhưng có giấy chuyển tuyến có khám BHYT được không?