Lịch cập nhật nhanh kiến thức mới về nhi khoa

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-BVNĐTP ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về thông tin nhanh dành cho bác sĩ trong giao ban bệnh viện. Vào thứ năm hàng tuần từ 7giờ 45 đến 8 giờ từ ngày 19 tháng 01 năm 2017, bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức hoạt động cập nhật nhanh kiến thức mới về y khoa và các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ