Điều dưỡng CKI Lê Thị Hồng Linh

Điều dưỡng CKI Lê Thị Hồng Linh
Trưởng phòng Điều dưỡng
Bằng cấp chuyên môn:
  • Điều dưỡng Chuyên khoa I, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015
  • Cử nhân điều dưỡng, Đại học Y Dược TP.HCM năm 2005
  • Trung cấp điều dưỡng, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993 nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2016 – Nay: Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 1999 – 2016: Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1993 – 1999: Điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1

Tham gia nhiều lớp huấn luyện, đào tạo kỹ thuật điều dưỡng cho Sở Y tế và các trường đại học, cao đẳng.