Kết quả thi tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên năm 2019.