Huấn luyện nhân viên vệ sinh năm 2021

Nhằm trang bị kiến thức về công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn, nắm vững các quy trình vệ sinh, phân loại và xử lý chất thải, hiểu và thực hiện đúng các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, thân nhân và bệnh nhân. Đồng thời, giúp nhân viên vệ sinh có kiến thức về bố trí kiến trúc của Bệnh viện và có thông tin cơ bản về sử dụng hệ thống ME, PCCC.

Đối tượng tham dự: Tất cả nhân viên vệ sinh được phân công về làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Thời gian:
Đợt 1: 13giờ 00  – 16giờ 30, ngày 16,17,18/03/2021 (thứ ba, thứ tư, thứ năm). 
Đợt 2: 13giờ 00  – 16giờ 30, ngày 23,24,25/03/2021(thứ ba,thứ tư, thứ năm).
Đợt 3: 13giờ 00  – 16giờ 30, ngày 30,31/03; 1/4/2021 (thứ ba, thứ tư, thứ năm).
Số lượng: 20-25 nhân viên/lớp
Địa điểm: tại phòng Huấn luyện 4A – lầu 4 khu 8 tầng

TP. ĐD Lê Thị Hồng Linh khai giảng lớp học
TP. ĐD Lê Thị Hồng Linh khai giảng lớp học
Đại diện công ty vệ sinh gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và ban quản lý lớp học
Đại diện công ty vệ sinh gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và ban quản lý lớp học
Phó Trưởng Phòng TCCB Đặng Lê Như Nguyệt phổ biến về “Nội quy, quy định bệnh viện”
Phó Trưởng Phòng TCCB Đặng Lê Như Nguyệt phổ biến về “Nội quy, quy định bệnh viện”
Điều hành Khoa KSNK. Nguyễn Ánh Dương giảng về “Phòng ngừa chuẩn”
CN. Đỗ Thị Phương Chi -Tổ trưởng Đơn vị CSKH phổ biến về “Mô thức giao tiếp”

Phòng Điều dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố