Điểm thi tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên năm 2020


BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP ĐIỂM THI TAY NGHỀ ĐD-KTV NĂM 2020