Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị Tuyên dương

Sáng ngày 09/7/2020, tại Hội trường Bệnh viện Nhiệt Đới Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội Nghị tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Cá nhận thực hiện tốt phong trào “Người tốt – việc tốt” năm 2020; Tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020. Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố vinh dự được tuyên dương 03 tập thể và 08 cá nhân.

  • Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tập thể: Công đoàn cơ sở, Phòng tổ chức cán bộ.

Cá nhân: KTV Hồ Quốc Thành – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, ĐD Hồ Dương Khang – Khoa Tim mạch.

ĐD Hồ Dương Khang – Khoa Tim mạch.

  • Tuyên dương thực hiện tốt phong trào “Người tốt – việc tốt”:

Cá nhận: CN Phan Thành Long – Phòng Vật tư trang thiết bị, ĐD Lưu Phạm Thanh Trúc – Khoa Ngoại tổng hợp, ĐD Lâm Ngọc Thúy – Khoa Hồi sức sơ sinh.

  • Tuyên dương tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Tập thể: Khoa Nhiễm

Cá nhân: BS CK1 Lê Thái Lộc – Khoa Nhiễm, CN Nguyễn Thị Thanh Hà – Khoa Vi sinh, CN Huỳnh Văn Hoàng – Phòng Quản lý chất lượng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố