TS Bùi Chí Bảo

Tiến sĩ Bùi Chí Bảo
Phó khoa Vi Sinh – Trưởng đơn vị Sinh Học Phân Tử

Nghiên cứu về Di truyền Bệnh Hiếm tại Queen Mary, University of London, UK
Nghiên cứu U Nguyên Bào Thần Kinh tại Saga Koseikan Hospital, Nhật Bản
Cựu du học sinh Endeavour leadership, Úc, QUT – IHBI

Bằng cấp chuyên môn:
  • Tiến sĩ Y Sinh học Phân tử – ĐH Y Sung Kyunkwan, Hàn Quốc 2012
  • Thạc sĩ Thần Kinh – ĐH Y Sung Kyunkwan, Hàn Quốc 2007
  • Cử nhân chính quy ngành Di truyền – Khoa Sinh học – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM, Việt Nam 2005
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2017 – nay: Phó khoa Vi Sinh – Trưởng đơn vị Sinh Học Phân Tử bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2012 – 2016: Nghiên cứu khảo sát hệ gen Động Kinh và Tự Kỷ ở trẻ em Việt Nam.
  • 2014 – nay: Nghiên cứu khảo sát ARID1A-B trong nguy cơ cao ở U Nguyên Bào Thần Kinh.