Bảng giá viện phí

KHUNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ (BHYT – THU PHÍ)

KHUNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ (DỊCH VỤ TIỆN ÍCH)

Xem chi tiết: Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật tại đây

  1. Bảng giá DMKT Tháng 5 năm 2023 (BHYT+THU PHÍ)
  2. Bảng giá DMKT Tháng 5 năm 2023 (DỊCH VỤ TIỆN ÍCH)

KHUNG GIÁ THUỐC VÀ VACCIN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Xem chi tiết: Bảng giá Thuốc và Vaccin

KHUNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Xem chi tiết: Bảng giá Vật tư y tế