Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Mai Anh

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Mai Anh
Trưởng khoa Huyết học lâm sàng
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhi – Huyết học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
  • Thạc sĩ Nhi khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010
  • Bác sĩ y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 09/2021 – Nay: Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 09/2016 – 09/2021: Phó Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2007 – 2016: Bác sĩ Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1