BS Nguyễn Hoàng Mai Anh

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng Mai Anh
Phó trưởng khoa Ung bướu – Huyết học
Cựu nội trú đại học y dược khóa 2002 – 2006
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ CKII Nhi 2017-2019
  • Thạc sỹ y khoa đại học Y dược  TP HCM 2008
  • Bác sỹ đa khoa đại học Y dược  TP HCM 2002
  • Chứng nhận chương trình Nhi Khoa Lồng ghép (IPPC) của Úc 2014
  • Chứng chỉ Sơ bộ Ung bướu – Hóa trị liệu bệnh Huyết Học
  • Tham gia nhiều khóa huấn luyện trong và ngoài nước về bệnh Ung Bướu – Huyết Học
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2019 – nay : Phó trưởng khoa Ung bướu – Huyết học bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2016 – 2019: Phó trưởng khoa Huyết học lâm sàng bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • 2006 – 2016: Bác sĩ điều trị khoa Sốt xuất huyết – Huyết học bệnh viện Nhi Đồng 1