Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Kim Yến

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Kim Yến
Phó Trưởng khoa Hồi sức tim mạch- Điều hành Khoa Hồi sức ngoại
Bằng cấp chuyên môn:
 • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản lý y tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
 • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
 • Thạc sĩ Nhi khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
 • Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
 • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
Kinh nghiệm nhi khoa:
 • 2022 – Nay: Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức tim mạch – Điều hành Khoa Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 • 2018 – 2022: Bác sĩ điều hành Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 • 2017 – 2018: Bác sĩ Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 • 2013 – 2017: Bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2
 • 2010 – 2013: Bác sĩ nội trú Đại Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2009 – 2010: Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2