Bác sĩ CKI Nguyễn Ánh Dương

Bác sĩ CKI Nguyễn Ánh Dương
Bác sĩ điều hành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Vi sinh học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2020 – Nay: Bác sĩ điều hành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2018 – 2020: Bác sĩ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố