Về việc điều chỉnh giá thu ký quỹ tại khoa khám bệnh từ ngày 22/6/2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giá thu ký quỹ ngoại trú

Để thỏa mái, thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố xây dựng quy trình thu ký quỹ nhằm giảm tải việc đi lại thanh toán, hạn chế thời gian chờ đợi của thân nhân.

Hiện nay tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có 04 khu khám dịch vụ:

  • Khám Tiêu chuẩn
  • Khám Robot
  • Khám Siêu nhân
  • Khám Tên lửa

Khi đến bệnh viện, thân nhân vui lòng ghé quầy thông tin để được tư vấn và lựa chọn khu khám phù hợp với mong muốn, tình trạng của bé.

Bệnh viện thông báo các mức khám và mức thu ký quỹ theo từng đối tượng như sau:

STT ĐỐI TƯỢNG CÔNG KHÁM THU KÝ QUỸ
GIÁ CŨ
(VNĐ)
GIÁ MỚI
(VNĐ)
1 TIÊU CHUẨN 80.000 200.000 500.000
2 ROBOT 180.000 300.000 500.000
3 SIÊU NHÂN 300.000 500.000 500.000
4 TÊN LỬA 500.000 1.000.000 1.000.000

Giá thu ký quỹ trên áp dụng từ ngày 22/06/2022.

Sau khi hoàn tất việc khám bệnh, chữa bệnh, thân nhân vui lòng đến quầy nhà thuốc để được tất toán lại tiền. Việc thu thêm hay hoàn lại tiền phụ thuộc vào các chi phí các bé sử dụng trong quá trình khám, chữa bệnh.

Phòng Tài chính kế toán
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố