Thông báo về việc Điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc Điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2
xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Căn cứ Kế hoạch số 1091/KH-BVNĐTP ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về tuyển dụng viên chức năm 2020;

Công văn số 5131/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;

Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 1 về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 như sau:

  1. Thời gian xét tuyển vòng 2:
Stt Ngày xét tuyển vòng 2 Thời gian Vị trí dự tuyển
         1 Thứ Sáu 20/11/2020 08 giờ 00 Bác sĩ (vị trí: Nội nhi, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Mắt, Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm, Kế hoạch tổng hợp)
         2 13 giờ 30 Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Y, Nhân viên hỗ trợ hành chính khoa, Chuyên viên, Y tế công cộng, Kỹ sư, Kế toán
  1. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Lầu 3 – khu 4 tầng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona (Covid -19). Giám đốc bệnh viện đề nghị tất cả thí sinh tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự.

Giám đốc Bệnh viện thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết và tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trương Quang Định