Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Công văn số 5131/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
Căn cứ Thông báo số 1134/TB-BVNĐTP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức năm 2020,
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:
– Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức: 292 thí sinh (Đính kèm danh sách)
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức: 132 thí sinh (Đính kèm danh sách)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại Bảng thông báo của Bệnh viện và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện.
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết./.
Download thông báo

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Căn cứ Kế hoạch số 1091/KH-BVNĐTP ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về tuyển dụng viên chức năm 2020;
Công văn số 5131/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 1 về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm;
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo triệu tập 292 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 như sau:

  1. Thời gian triệu tập thí sinh:

Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 thứ Tư ngày 11/11/2020
Địa điểm: Hội trường Lầu 3 – khu 4 tầng – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung: hướng dẫn quy chế, nội quy của xét tuyển viên chức, nội dung ôn tập, phát số báo danh và các thông tin cần thiết trước phỏng vấn vòng 2.

  1. Thời gian đóng lệ phí xét tuyển: từ ngày 11/11/2020 đến 18/11/2020 tại Phòng Tài chính kế toán (mức thu: 400.000đ/ thí sinh).
  1. Thời gian xét tuyển vòng 2:
Stt Ngày xét tuyển vòng 2 Thời gian Vị trí dự tuyển
       1 Thứ Năm 19/11/2020 08 giờ 30 Bác sĩ (vị trí: Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Mắt, Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm, Kế hoạch tổng hợp), Dược, Kỹ thuật Y, Nhân viên hỗ trợ hành chính khoa
       2 13 giờ 30 Bác sĩ (Nội nhi)
       3 Thứ Sáu 20/11/2020 9 giờ 00 Điều dưỡng, Chuyên viên, Y tế công cộng, Kỹ sư, Kế toán
  1. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Lầu 3 – khu 4 tầng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, địa chỉ: số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona (Covid -19). Giám đốc bệnh viện đề nghị tất cả thí sinh tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự.
Giám đốc Bệnh viện thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết và tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.
Download thư triệu tập

NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

I.KIẾN THỨC LUẬT VÀ KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

1.Luật Viên chức:

Điều 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 (sửa đổi Điều 25 Luật viên chức), 26, 27, 35, 40, Khoản 5 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 (sửa đổi Điều 41 Luật viên chức), 42, 51, 52, 55, 56.

2.Bộ Luật Lao động 2012:

Điều:5, 6, 8, 22, 23, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 90, 94, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 125, 126, 130, Mục 2 điều 138, 145, 155, 157.

3.Luật khám chữa bệnh (Luật số 40/2009/QH12):

Điều 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, Mục 1 Điều 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

4.Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế:

Điều 3, 4, 5, 6, 14.

5.Quy định về y đức (Tiêu chuẩn y đạo đức của người làm công tác y tế) Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế (thường gọi: 12 điều y đức)

6.Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch: Điều 2, 4

II.KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

Văn hoá xã hội.
Tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
Tin tức chính trị thời sự.

III.KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Văn bản quy phạm pháp luật.

1.Bác sĩ:

Phác đồ điều trị Nội Nhi, Ngoại Nhi BV NĐTP.

2.Điều dưỡng:

Kỹ thuật Điều dưỡng nhi khoa bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhà xuất bản y học năm 2018
Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
Bộ Y tế (2016): Tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật nhi khoa
Hướng dẫn tiêm an toàn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế;
Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013: Hướng dẫn hoạt động truyền máu
Giáo trình Điều dưỡng cơ bản – tập 1, trường Đại học Y dược TP Hồ chí Minh, nhà xuất bản y học Hà nội năm 2007.
Các qui định trong công tác Điều dưỡng tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố được ban hành năm 2017 và năm 2018.

3.Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Luật số 40/2009/QH12: Luật khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 16/2018/ TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn

4.Dược:

Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

Đối với Kỹ thuật Y Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng:

Luật Người khuyết tật: Luật số 51/2010/QH12.

Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện, phần Quy chế khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
Mốc phát triển vận động ở trẻ bình thường từ 0 đến 12 tháng.
Phần hướng dẫn chung của Tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng bệnh bại não theo Quyết định số 5623/QĐ-BYT ngày 21/9/2018.
Phát đồ điều trị nhi khoa (Bệnh viện Nhi Đồng 1,2017) , chương 13 Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng.
Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, Vật Lý trị liệu- Phục hồi chức năng. Phần 1. Tổng quan về Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng. Chương 5. Lượng giá chức năng và thăm khám người tàn tật.

5.Kỹ thuật Y Chẩn đoán hình ảnh:

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên bộ Bộ Khoa học Công nghệ- Bộ Y tế về quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, ban hành kèm theo.

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Các kỹ thuật trong Chẩn đoán hình ảnh

6.Xét nghiệm và Quản lý trong phòng xét nghiệm:

Thông tư 49/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám, chữa bệnh

Thông tư 01/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định số: 320 /QĐ-BYT ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2014 Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”
Sách hóa sinh lâm sàng – GS.TS. Tạ Thành Văn

7.Kế hoạch tổng hợp

Tài liệu lớp thường quy, các nội quy, quy trình chuyên môn:

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 ban hành Quy chế bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thông tư 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Luật số 40/2009/QH12: Luật khám bệnh, chữa bệnh

Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội

Phác đồ điều trị của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

8.Công nghệ thông tin

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử;

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng;

Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử;

Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v Công bố Danh mục kỹ thuật về ƯDCNTT trong lĩnh vực y tế;

Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ Y tế ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị ngành y tế;

9.Kế toán viên trung cấp

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về ban hành Luật Kế toán;
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ Kế toán Hành chánh sự nghiệp;

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Quyết định 4434/QĐ-BYT năm 2018 về đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10.Y tế công cộng

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư

Hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành tại Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (theo quyết định số 189/QĐ- BYT năm 2013)

Qui định về vệ sinh trường học quyết định số 1221/2000/QĐ – BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế, về phòng y tế trường học.

Đề cương nghiên cứu khoa học: Mục đích viết, dàn bài

Các bước lập kế hoạch

Làm việc nhóm

Định nghĩa mục tiêu, mục đích

11.Chuyên viên Tổ chức nhân sự

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Thông tư 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội

Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư

12.Chuyên viên công tác xã hội

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao đông – thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội bệnh viện

Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế.

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ

Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức

Báo cáo, Tờ trình, kế hoạch: cách soạn thảo, yêu cầu, ảnh hưởng chất lượng.

Hồ sơ: khái niệm, phân loại, các bước lập hồ sơ.

13. Chuyên viên tâm lý

Liên minh trị liệu trong tâm lý

Vai trò của các yếu tố chung trong trị liệu tâm lý

Các mốc phát triển ở trẻ em (tâm thần, vận động, tâm lý)

Tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ theo DSM IV và DSM V

Các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo luật trẻ em

Các công cụ đánh giá tâm lý

Quy trình tiếp nhận và chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh  tại Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh

13. Nhân viên hỗ trợ hành chính khoa

Các nhiệm vụ của nhân viên hỗ trợ hành chính các khoa

Viện phí? Xác định số ngày điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh?

hồ sơ bệnh án? Các tổ chức, cá nhân nào được quyền tiếp cận hồ sơ bệnh án?

Quy định lưu trữ hồ sơ bệnh án? Việc đăng ký lưu trữ hồ sơ bệnh án được thực hiện như thế nào?

14.Kỹ sư Ung bướu – Huyết học

Thông tư 01/2019/TTBKHCN ngày 30/5/2019 quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Liên bộ Bộ Khoa học Công nghệ- Bộ Y tế về quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Nguyên lý hoạt động cơ bản, cấu tạo của máy chụp cắt lớp vi tính

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố