Thông báo: Mời mua sắm trực tiếp

Kính gửi: Các công ty

Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 22 53 66 88 (Số nội bộ: 8006)
  Fax: (028) 22 53 88 99
  Email: khoaduoc.ndtp@gmail.com
 2. Tên hạng mục: Vật tư y tế tiêu hao 
 3. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 
 4. Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp: Vật tư y tế tiêu hao năm 2017 
 5. Giá gói thầu: 18,018,340,494 đồng

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
 2. Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp: Vật tư y tế tiêu hao năm 2017
 3. Tên hạng mục: Vật tư y tế tiêu hao.
 4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.
 5. Hình thức đấu thầu: mua sắm trực tiếp.
 6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017 đến trước 8 giờ 00, ngày 02 tháng 6 năm 2017  (trong giờ làm việc hành chính).
 7. Địa chỉ phát hành: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
 8. Điện thoại: (028) 22 53 66 88 (Số nội bộ: 8006)
  Fax: (028) 22 53 88 99
  Email: khoaduoc.ndtp@gmail.com 
 9. Giá bán : 0đ ( không đồng). 
 10. Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: trước 8  giờ 00 , ngày 02  tháng 6 năm 2017  tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
 11. Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 00 ngày 02 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ