Thông báo: Xét tuyển viên chức tại bệnh viện Nhi đồng thành phố

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bệnh viện Nhi đồnng Thành phố ban hành thông báo số 276/TB-BVNĐTP về xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Nội dung:
– Thời gian xét tuyển: 03 ngày (28,29,30/3/2017)
– Cách thức: Gởi thư điện tử đến ứng viên
– Địa điểm: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh)
– Tổng hồ sơ đủ điều kiện: 129 ứng viên (danh sách niêm yết tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)
– Điện thoại liên hệ: 028.2253.6688

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ