Thạc sĩ Bác sĩ CKI Trần Nam Khang

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI Trần Nam Khang
Bác sĩ điều hành khoa Tai Mũi Họng
Bằng cấp chuyên môn:
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019
  • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018
  • Thạc sĩ Bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2018
  • Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015
  • Chứng chỉ Kỹ thuật Thính học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
  • Chứng chỉ Nội soi chẩn đoán bệnh lý Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2022 – Nay: Bác sĩ điều hành khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2022: Bác sĩ điều trị khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2017 – 2018: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Tai Mũi Họng
  • 2016: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Nhi đồng 1