Sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 của khối thi đua 1

Khối Thi đua các bệnh viện tuyến thành phố được Sở Y tế chia thành 05 khối thi đua, trong đó Khối Thi đua 1 gồm 08 bệnh viện: Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt.

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Khối Thi đua 1 đã tổ chức phiên họp lần 2 năm 2022 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và các chỉ tiêu thi đua dăng ký đầu năm, đề ra các biện pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng cuối năm.
Trong buổi họp, các bệnh viện đã báo cáo 05 chuyên đề, mô hình tiêu biểu của Khối:
Chuyên đề “Giám sát thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại phòng mổ qua camera tương tác 2 chiều” của Bệnh viện Nhi Đồng 2;
Chuyên đề “Mô hình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương trong dại dịch COVID-19” của Bệnh viện Hùng Vương;
Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi và phân tích các chỉ số chất lượng bệnh viện” của Bệnh viện Tai Mũi Họng;
Chuyên đề “Đánh giá hiệu quả sử dụng khung xương khử khoáng CGDBM 100 để nâng xoang hở đồng thời đặt Implant nha khoa” của Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
Chuyên đề “Chuyển đổi số trong giám sát vệ sinh tay tại Bệnh viện Nhi Đồng 1” của Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Dự kiến Khối Thi đua 1 sẽ họp tổng kết năm 2022 và bình chọn Khối trưởng năm 2023 vào tháng 12 năm 2022.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố