Quyết định 28/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa

Tóm tắt văn bản

05 mức đánh giá ứng dụng CNTT trong hoạt động y tế từ xa

Ngày 05/01/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 28/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa.

Theo đó, có 05 mức đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa.

Cụ thể: Mức độ 1 – Thực hiện tư vấn phòng bệnh, khám bệnh từ xa qua kênh điện thoại riêng; Mức độ 2 – Các hoạt động y tế từ xa được quản lý tập trung, đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định; Mức độ 3 – Sử dụng công nghệ hội nghị truyền hình để hỗ trợ tư vấn và đào tạo; Mức độ 4: Kết nối, thu thập dữ liệu từ các hệ thống công nghệ thông tin y tế khác thực hiện tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo trực tuyến; Mức độ 5 – Khả năng tương tác đầy đủ.

Trong đó, tiêu chí cụ thể của mức độ 1 bao gồm: Kết nối giữa các thầy thuốc; Kết nối giữa thầy thuốc với người dân và kết nối giữa các cơ sở y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi văn bản tại đây