Quyền lợi của viên chức và một số điểm mới trong xét tuyển viên chức

I.Một số quyền lợi của viên chức
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định, viên chức có các quyền lợi được quy định cụ thể như sau:
– Khi làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật.
– Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
– Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
– Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.
– Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ (Đối với người lao động: thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động – không quy định thời gian cụ thể)
– Đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức nữ đang trong thời gian nuôi con dưới 36 tháng tuổi (Đối với người lao động: nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi)

Về đào tạo:
Viên chức có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ: sẽ được xem xét cử đào tạo sau đại học, được hưởng ngân sách Nhà nước theo từng trường hợp cụ thể (Đối với người lao động: chưa có quy định, học diện ngoài ngân sách).
Đền bù chi phí đào tạo: Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có). (Đối với người lao động: Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học)
Được giảm chi phí đền bù theo quy định (Đối với người lao động: không quy định)
Thu nhập tăng thêm quý: thí điểm Nghị quyết 03/2018/NQ-UBND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

II.Một số điểm mới trong xét tuyển viên chức
Ngày 29/11/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Sau đây là một số điểm mới, đáng chú ý nhất của Nghị định này:

1.Không phân biệt văn bằng khi tuyển dụng công chức, viên chức
Các cơ quan sử dụng công chức, viên chức được xác định điều kiện tuyển dụng các công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, tuy nhiên không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.
Quy định nêu trên được hiểu là sẽ không còn sự phân biệt giữa bằng chính quy và bằng tại chức, văn bằng 2, bằng đào tạo từ xa… khi tuyển dụng công chức, viên chức.

2.Quy định “chặt” về điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức
Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ, một số đối tượng thi tuyển công chức, viên chức không còn được hưởng nhiều điểm ưu tiên như trước đây.
Cụ thể, nếu như trước đây, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Anh hùng Lao động… được cộng 30 điểm vào điểm thi tuyển hoặc xét tuyển thì nay, chỉ còn được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi vòng 2.
Tương tự, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an; quân nhân chuyên nghiệp, con thương binh, liệt sĩ… cũng chỉ còn được cộng 5 điểm vào kết quả thi vòng 2, thay vì 20 điểm vào tổng điểm.

3.Thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển viên chức quy định việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức sẽ diễn ra trong 02 vòng.
3.1 Thi tuyển công chức, viên chức:
– Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học;
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với nội dung về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi là phỏng vấn hoặc thi viết.
3.2 Xét tuyển công chức, viên chức:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.

4. Thêm điều kiện với người được miễn tập sự
Trước đây, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định không thực hiện chế độ tập sự với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.
Nay, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ quy định ngoài điều kiện nêu trên, người được miễn tập sự còn phải được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đã đảm nhiệm.

5.Được ký 2 lần hợp đồng có thời hạn với viên chức
Khác với Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ quy định khá chi tiết về hợp đồng làm việc của viên chức.
Theo đó, viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc lần đầu từ đủ 12 tháng – 36 tháng.
Sau khi hết thời hạn này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.
Nếu ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn thì sau khi hết hạn hợp đồng, người đứng đầu đơn vị phải xem xét ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng.
Như vậy, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức chỉ được ký tối đa 02 lần.

6.Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
Trước đây, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.
Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ, trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Luật Viên chức năm 2010;
Luật Lao động năm 2012;
Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ